เร่งควบรวมแคท-ทีโอทีให้ทันตามมติครม.

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงความคืบหน้าในการควบรวม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (เอ็นที) ว่า การควบรวมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการควบรวมรัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีขั้นตอนการควบรวมตาม พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในกระบวนการ  ซึ่งต้อง เชิญตัวแทนจากกระทรวงแรงงานเข้ามาอยู่ในคณะทำงานควบรวมด้วย
          ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่แคท กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานควบรวมกิจการชุดใหญ่ ที่ประชุมได้มีนโยบายร่วมกัน ในการพิจารณาภาพรวมและรูปแบบธุรกิจ โดยเริ่มจากรูปแบบธุรกิจที่ทั้ง 2 หน่วยงาน มีเหมือนกันสามารถดำเนินการได้ก่อนโดยไม่ต้องรอการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น เช่น ธุรกิจโมบายล์จะพิจารณาเรื่องการถือครองคลื่นความถี่ ส่วนธุรกิจไฟเบอร์ออฟติก เคเบิลใต้น้ำ และคลาวด์ รวมทั้งการให้บริการด้านดิจิทัลในภาคสังคม  จะมีการพิจารณาเป็นระยะ เพื่อให้รูปแบบธุรกิจหลังควบรวมกิจการตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
          "การควบรวมคืองานหลักของปีนี้และด้วยขั้นตอนของกฎหมาย ทำให้การจัดทำแผนก่อนหน้านี้ประเมินว่าจะแล้วเสร็จใน 8 เดือน แต่เมื่อ ครม. มีมติให้ใช้เวลา 6 เดือน ก็จะพยายามเร่งให้ทันเวลา ซึ่งหากไม่ทัน จะชี้แจงต่อ ครม. เพื่อทราบถึงเหตุผลต่อไป" พ.อ.สรรพชัย กล่าว.

          บรรยายใต้ภาพ 
          นางสาวอัจฉรินทร์
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--