กลุ่มสามารถตั้งเป้าโต 40%

กลุ่มบริษัทสามารถเปิดรายได้รวมปี 2562 จำนวน 14,330 ล้านโต 17% มีกำไรสุทธิมากถึง 426 ล้าน เฉพาะ SAMTEL ตัวชูโรง มีรายได้กว่า 9,108 ล้านเพิ่มขึ้น 18% ประกาศเร่งเครื่องเต็มสูบ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 40% ในปี 2563 นี้
          นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาแยกตามสายธุรกิจ จะพบว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มสามารถในปี 2562 ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ โดยสายธุรกิจ ICT Solution ซึ่งนำ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีรายได้ปี 2562 รวม 9,108 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% มีกำไรสุทธิ 451 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 28% โดยมีการเซ็นสัญญาโครงการต่าง ๆ มูลค่ารวม 10,849 ล้านบาท อาทิ โครงการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศธุรกิจหลัก กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, โครงการด้านการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานสาขากับธนาคารออมสิน รวมถึงโครงการกับกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีมูลค่างานในมือประมาณ 10,144 ล้านบาท
          ด้านสายธุรกิจดิจิทัล โดย บริษัท สามารถดิจิทัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในช่วงพลิกฟื้นและทยอยรับรู้รายได้ใหม่ๆ มีรายได้ปี 2562 รวม 1,122 ล้านบาท ส่วนสายธุรกิจ U-TRANS ก็มีรายได้ประจำที่แข็งแกร่ง จากธุรกิจควบคุมการจราจรทางอากาศโดย คือ บริษัท สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV ที่ปี 2562 มีรายได้ 2,057 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 10% ทุกปี สายธุรกิจ Related Business มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% เช่นเดียวกันกับบริษัท วิชั่น แอนด์ ซิเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น คือ 305 ล้านบาท เพิ่มกว่า 100% โดยล่าสุดได้งานติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมูลค่ารวมกว่า 170 ล้านบาท รวมถึงในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพตะวันออก มูลค่าอีกกว่า 60 ล้านบาท
          “ในปี 2563 เชื่อว่าผลประกอบการของกลุ่มบริษัทสามารถจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 40% โดยเฉพาะสายธุรกิจ ICT Solution ตั้งเป้าเติบโตกว่า 10% และยังมีงานรอการประมูลอีกกว่า 20,000 ล้านบาท ด้านสายธุรกิจดิจิทัล มีโอกาสจากโครงการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัลและเสาโทรคมนาคมในกรมอุทยานแห่งชาติที่จะเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ประจำในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ บริษัท เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจุดมุ่งเน้นของบริษัทคงอยู่ที่การเพิ่มแหล่งรายได้ประจำและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป”