"ดีอีเอส"ถกเครือข่ายเด็กฯ ป้องกันภัยพนันออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ "ดีอีเอส"ถกเครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ  ยื่น 4 ข้อเสนอ เร่งเดินเกมรุกป้องกันเด็กไทยจากภัยการพนันออนไลน์ เผยผลสำรวจปี 62 พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป กว่า 3 ล้านคน เล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ มีเงินหมุนเวียน 20,152 ล้านบาท สถิติเผยช่องทาง ผ่านมือถือมาแรงเกิน 97% เพราะเข้าถึงง่าย เร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา-สถานที่
          นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วานนี้ (26 ก.พ.) เครือข่ายองค์กรเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ 6 องค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องการพนันออนไลน์ ได้เดินทาง มาเข้าพบและหารือแนวทาง เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนช่วยกันลดปัญหา และร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากการพนัน โดยเฉพาะการพนันออนไลน์
          โดยทั้ง 6 องค์กร ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC) เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่ายเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา
          ทั้งนี้ จากผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของเยาวชนทั่วประเทศ 4,677 คน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อปี 2562 พบว่าร้อยละ 42.38 ของเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนัน โดยมีปัจจัยชักจูงให้เข้าสู่การเล่นการพนันออนไลน์ คือ สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ดูหนังฟังเพลง เป็นสื่อที่มีอิทธิพลสูงสุด
          สอดคล้องกับผลการสำรวจสถานการณ์การเล่นพนันในสังคมไทย ปี 2562 ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3.19 ล้านคน เล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีปริมาณเงินหมุนเวียนถึง 20,152 ล้านบาท ในปี 2562 โดยช่องทางหลักที่ใช้เล่นพนัน ออนไลน์ คือ โทรศัพท์มือถือ (97.1%)
          เขา ระบุว่า สาเหตุที่การพนันออนไลน์ได้รับความนิยม เนื่องจากเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ การตรวจจับของเจ้าหน้าที่ยากลำบาก ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจพนันมีการพัฒนาก้าวล้ำไปกับยุคดิจิทัล นิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็น ช่องทางโฆษณาเชิญชวนเด็กและเยาวชน ผ่านเฟซบุ๊ค ไลน์ ยูทูบ ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงและ เน็ตไอดอล ซึ่งมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของเยาวชน รวมถึง ว่าจ้างให้เยาวชนรีวิวเว็บไซต์ พนัน เพื่อแนะนำบอกต่อเชิญชวนกันเองด้วย
          โดยในการเข้าพบวันนี้ เครือข่าย องค์กรด้านเด็กและเยาวชน ได้มีข้อเสนอต่อกระทรวงฯ 4 ข้อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกัน ในการป้องกันและปราบปรามปัญหาพนันออนไลน์ ประกอบด้วย
          1.ขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อหยุดยั้งปัญหาและลด ผลกระทบอย่างทันทีทันใดและยั่งยืน 2.ขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ และกองบังคับการปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนากลไกและมาตรการในการแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
          3.ขอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยระบุลักษณะความผิดอัน เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ให้ครอบคลุมชัดเจน และกำหนด เพิ่มบทลงโทษสำหรับการกระทำ ความผิดดังกล่าว และ 4.ขอให้พัฒนาช่องทางร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสาร หากพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์