ธุรกิจการเงินและบริการออนไลน์ เป้าหมายแฮกเกอร์โจมตีแบบ DDoS Attack

 นายธีระชัย อุดมกิจปัญญา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ถูกพัฒนาโดยแฮกเกอร์ให้ล้ำหน้าขึ้น โดยเฉพาะ DDoS Attack หรือปฏิบัติการโจมตีแบบกระจาย เช่น การส่งมัลแวร์ไปฝังไว้ ในอุปกรณ์ IoT หรือหลอกให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์เพื่อฝังมัลแวร์ที่ตั้งเวลาไว้จู่โจมเป้าหมาย โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าเป็นหนึ่ง ในผู้จู่โจม นับเป็นการสร้างความเสียหายและทำให้ธุรกิจเสียโอกาสมูลค่ามหาศาล
          ทั้งนี้จากรายงานภัยคุกคามระดับโลกของ Imperva ปี 2562 พบว่าสถิติสูงสุดของการโจมตี DDoS เพียงครั้งเดียวที่แฮกเกอร์ยิงปริมาณแพ็กเกจเข้าสู่เครือข่ายสูงถึง 580 Mpps และมีปริมาณแบนด์วิดท์สูงถึง 680 Gbps แต่ภัย DDoS ส่วนใหญ่ที่พบกลับยิงข้อมูลน้อยกว่า 50 Mpps และ 50 Gbps ซึ่งคาดว่าเป็นผลจากบริการรับจ้างยิง DDoS ซึ่งมักเป็นการโจมตีย่อยที่รวดเร็วและมีความถี่มากขึ้น
          "ปีที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่าเป้าหมายในการจู่โจมนั้น 36% เกิดขึ้นกับบริษัทเกม สำหรับในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจด้านการเงิน และกลุ่มลูกค้าที่ให้บริการทางออนไลน์ที่ตกเป็นเหยื่อของ DDoS Attack มากที่สุด ซึ่งแคทตระหนักถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงนำเสนอบริการ DDoS Protec tion ควบคู่กับบริการ CAT Corporate Internet เพื่อปกป้องระบบให้ทุกธุรกิจปลอดภัยจากการถูกโจมตีตลอด 24 ชั่วโมง".
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)--