ดีอีเอสดันแคททำดาวเทียมแทนไทยคม

 พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (ดีอีเอส) จะนำวาระเกี่ยวกับการมอบหมาย ให้แคทดูแลกิจการดาวเทียม ดวงที่ 4, 5 และ 6 ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่จะหมดในเดือนกันยายน 2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อให้แคททำโครงการแบบจีทูจี ระหว่างรัฐกับรัฐ เพราะไม่สามารถหาพันธมิตรในรูปแบบพีพีพี หรือภาครัฐกับเอกชน ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้ทัน
          ทั้งนี้แคทได้ส่งแผนบริหารจัดการดาวเทียมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งดาวเทียมดวงที่ 5 ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และดาวเทียมดวงที่ 4 ที่จะหมดพลังงาน หลังหมดสัญญาสัมปทานในปี 2564 โดยคาดว่าจะใช้เงินปีละ 200 ล้านบาท ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินระยะเวลาในการบริหารจัดการว่า คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะที่พบว่าลูกค้าไทยคม 5 ถูกย้ายไปอยู่กับดาวเทียมต่างชาติแล้ว และลูกค้าไทยคม 4 ก็ย้ายออกจากระบบจำนวนมาก
          "แคทยินดีดูแลกิจการดาวเทียมทั้งรูปแบบจีทูจี และพีพีพี ตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ดังนั้นต้องรอดูผลการพิจารณา เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ซึ่งกำหนดจัดให้มีการประชุมช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ก่อนเสนอ ครม." พ.อ.สรรพชัย กล่าว.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)--