อสมท ได้ชดเชย 6.6 พันล้านบาท ส่วนคดีเอไอเอสให้ยกคำร้องทีโอที

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ได้เห็นชอบกรอบการเยียวยาการจ่ายเงินชดเชยคลื่น 2600 เมกะเฮิตรซ์ ให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,685.10 ล้านบาท ต่อระยะเวลาการถือครองคลื่น 15 ปี แต่เนื่องจากมีประเด็นความไม่ชัดเจน เรื่องระยะเวลาการถือครองคลื่นของ อสมท ที่ไม่ชัดเจน ระหว่าง 15 ปี กับ 13.5 ปี และการแบ่งเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบฝ่ายละ 50% ระหว่างอสมท กับบริษัท เพลย์ เวิรค์ จำกัด คู่สัญญาสัมปทานนั้น จะให้กสทช.ดำเนินการแบ่งให้ หรือ อสมท จะดำเนินการเอง
          ทั้งนี้ กรรมการเสียงข้างมาก คือ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร พ.อ. นที ศุกลรัตน์ นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ให้ส่งรายละเอียดให้ คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา ส่วน พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ และ นายธวัชชัย จิตภาษนันท์ ไม่จำเป็นต้องให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา ดังนั้นเมื่อกรรมการมีความเห็นแตกต่างกัน จึงเสนอให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณา หลังจากนั้นนำเสนอบอร์ดให้รับทราบอีกครั้ง เพื่อจะได้จัดทำหนังสือแจ้ง อสมท เป็นทางการ แต่หาก อสมท ไม่รับมติบอร์ดดังกล่าว ก็ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์มา กสทช. หรือจะยื่นฟ้องศาลปกครองได้
          "กสทช. เลือกแนวทางดีที่สุดแล้ว สำหรับ อสมท เพราะการจ่ายเงินเยียวยา 6,685.10 ล้านบาท คิดเป็น 24.59% ของมูลค่า 27,186.20 ล้านบาท จากจำนวนคลื่น 146 เมกะเฮิตรซ์ ซึ่งจากผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาไว้ 3 กรณี คือ เลวร้ายสุด 1,573.40 ล้านบาท ปานกลาง 3,800.90 ล้านบาท และดีที่สุด 6,685.10 ล้านบาท ฉะนั้นกสทช.คิดว่า อสมท น่าจะพอใจ และจบลงได้ด้วยดี ส่วนการจ่ายเงินให้อสมท จะเป็นไปรอบการจ่ายเงินของผู้ชนะประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์" เลขาธิการ กสทช. กล่าว
          นายฐากร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดยังเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล 5 จี อย่างเป็นทางการด้วย ดังนี้ คลื่น 700 เมกะเฮิตรซ์ มีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย เข้าประมูล 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท ทรูมูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่นจำกัด และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท
          ส่วนคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ 3 ราย คือ เอไอเอส, ทรูมฟู, แคท สำหรับคลื่น 26 กิกะเฮิรตซ์ มี 4 ราย คือ เอไอเอส, ทรูมูฟ, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขณะที่คลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ไม่มีผู้เข้าประมูลในครั้งนี้ อีกทั้งบอร์ดยังได้เห็นชอบกรณีคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ผู้ที่มีคลื่น 700 เดิมอยู่แล้ว มีสิทธิ์เลือกย่านคลื่นก่อนด้วย เพื่อให้ได้ช่องคลื่นติดกัน
          ขณะที่ เอไอเอสได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้รับคำชี้ขาด ข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยกคำเสนอข้อพิพาทของทีโอทีที่เรียกร้องให้บริษัท ชำระเงิน 16,252 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ด้วยเหตุที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาตามที่ทีโอที กล่าวหา ทั้งนี้ ทีโอทีเรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม จากการให้บริการเครือข่ายร่วม (Roaming) ตาม ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาต ให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 7 ช่วงเดือน ก.ค.56 ถึง ก.ย.58