ประมูล5Gแข่งขันเดือด! คลื่น2600-700พุ่ง300% โบรกฯชู ADVANC เป็นท็อปพิก ซื้อเป้า 250 บาท

โบรกฯ ประเมินประมูล 5G แข่งขันเดือด! ชี้คลื่น 2600 MHz และ 700 MHz ได้ทั้ง 3 ราย “ADVANC-TRUE-CAT” ดันราคาคลื่นพุ่ง 200-300% ส่วน DTAC ไม่เข้าชิงคลื่น 2600 MHz คาดตลาดตอบรับเชิงลบในช่วงสั้น เหตุสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน คงน้ำหนักหุ้นกลุ่มสื่อสาร “เท่ากับตลาด” ชู ADVANC เป็น “ท็อปพิก” ราคาเป้าหมาย 250 บาท
          นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 5G และเปิดเผยความสนใจคลื่นความถี่ของผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละราย ประกอบด้วย คลื่น 700 MHz มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT
          ส่วนคลื่น 2600 MHz มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 3 ราย ได้แก่ ADVANC, TRUE และ CAT ขณะที่คลื่น 26 GHz มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 4 ราย ได้แก่  ADVANC, TRUE, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT
          โดยคาดว่าผลของคลื่น 2600 MHz จะได้กันทุกราย แบ่งเป็น 2 สมมติฐาน คือ ADVANC ได้ 90 MHz, TRUE ได้ 80 MHz และ CAT ได้ 20 MHz หรือ ADVANC ได้ 80 MHz, TRUE ได้ 60 MHz และ CAT ได้ 50 MHz ซึ่งหากเป็นไปตามสมมติฐานแรก การแข่งขันคงไม่สูงมากนัก โดยราคาใบอนุญาตอาจจะอยู่ในระดับ 200% จากราคาตั้งต้น แต่หากเป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 ราคาใบอนุญาตมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 300% จากราคาตั้งต้น มองว่าตัวแปรสำคัญคือ CAT ที่ยังถือว่ายากต่อการคาดเดาว่าจะนำคลื่น 5G ไปใช้ในด้านใดบ้างและมีความต้องการในการประมูลคลื่นมากเพียงใด
          ทั้งนี้ การที่ DTAC ไม่เข้าประมูลคลื่น 2600 MHz คาดว่าจะทำให้ตลาดตอบรับในเชิงลบในช่วงสั้น จนกว่าจะมีความชัดเจนของการประมูลคลื่น 3500 MHz เนื่องจากตลาดจะมองว่า DTAC สูญเสียโอกาสในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ผู้ใช้บริการอาจมองว่า DTAC มีคลื่น 5G ให้บริการช้ากว่าคู่แข่ง ทำให้มีการย้ายค่ายบริการ หรือมีผู้ใช้ใหม่น้อยลง ส่งผลต่อผลประกอบการในอนาคตระยะสั้นได้
          อย่างไรก็ตาม การที่ DTAC ไม่เข้าไปแข่งขันแย่งชิงคลื่น 2600 MHz มองว่ามีแง่ดีในบางส่วน คือ คลื่น 3500 MHz เป็นคลื่นที่ถูกนำมาใช้พัฒนา 5G กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีความเป็นสากลมากกว่าอุปกรณ์รองรับมีมากกว่า และคลื่น 3500 MHz ที่คาดว่าจะถูกนำมาประมูลในอนาคต คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 มีมากถึง 300 MHz ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อผู้ให้บริการทุกราย โดยราคาประมูลอาจถูกกว่าคลื่น 2600 MHz เนื่องจากอาจจะไม่มีการแข่งขัน เพราะผู้ให้บริการรายอื่นได้คลื่น 2600 MHz กันไปหมดแล้ว
          สำหรับคลื่น 700 MHz จำเป็นจะต้องจับตามองการแข่งขันเพิ่มเติม เนื่องจากมีโอกาสที่จะแข่งขันแย่งชิงคลื่นกันในระดับหนึ่ง โดยมองออกเป็น 2 สมมติฐาน คือ 1. ADVANC และ TRUE สู้ราคา ทำให้ราคาใบอนุญาตมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากราคาตั้งต้นได้ประมาณ 200-300% โดยผลลัพธ์จะเป็น ADVANC, TRUE และ CAT แบ่งคลื่นกันไปรายละ 5 MHz และ 2. ADVANC และ TRUE ไม่สู้ราคา ทำให้ราคาใบอนุญาตมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากราคาตั้งต้นได้ประมาณ 100-200% โดยผลลัพธ์จะเป็น ADVANC หรือ TRUE ได้ไป 5 MHz และ CAT จะได้ไป 10 MHz
          ขณะเดียวกัน มองว่าปัจจุบันมีโอกาสที่การแข่งขันประมูล 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 จะอยู่ระดับปานกลางประมาณ 70% ทำให้ราคาใบอนุญาตเพิ่มสูงขึ้นจากราคาตั้งต้นประมาณ 200-300% ส่งผลให้ตลาดตอบรับเชิงลบ และการแข่งขันจะอยู่ในระดับต่ำประมาณ 30% ทำให้ราคาใบอนุญาตเพิ่มสูงขึ้นจากราคาตั้งต้นประมาณ 100-200% ซึ่งส่งผลให้ตลาดตอบรับในเชิงบวก ดังนั้นคงน้ำหนักหุ้นกลุ่มสื่อสาร “เท่ากับตลาด” โดยให้ ADVANC เป็น “Top pick” ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมารุนแรงในช่วงที่ผ่านมา เป็นโอกาสเข้าซื้อ ราคาเป้าหมาย 250 บาท