รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้าแผ่นดิน4เดือนแรกปี2563 แตะ79,149ล้านบ.

 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2563 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่ กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 6,762 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106 ของ ประมาณการส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม และ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 79,149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 109 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือคิดเป็น ร้อยละ 42 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท
          นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด ได้แก่
          1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 18,717 ล้านบาท รองลงมาอันดับ 2  คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท อันดับ 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท อันดับ 5 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท อันดับ 6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
          อันดับ 7 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท อันดับ 8 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท อันดับ 9 การไฟฟ้านครหลวง 2,350 ล้านบาท อันดับ 10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 และอื่นๆ 3,256 ล้านบาท รวม 79,149 ล้านบาท