แคทเปิดใช้เน็ตหมื่นเม็กฯ

  นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ตามนโยบายของบริษัทกำลังมุ่งสู่การพัฒนาโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G ทั่วประเทศ
          ล่าสุดได้ลงทุนเปิดพื้นที่ ภายใต้ชื่อ SPACE by CAT เพื่อโชว์วิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีการเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ของ CAT โดยวางรูปแบบพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สำหรับแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระดับวาร์ปสปีดหมื่นเม็กฯ (Warp Speed 10,000 Mbps) มาเปิดทดลองเป็นครั้งแรก
          "CAT ต้องการเข้าถึงลูกค้า เข้าใจความต้องการ และปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าให้มากที่สุด ทำให้ CAT ต้องการนำประสบการณ์ของการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในระดับ 10,000 Mbps มาไว้ที่ ชั้น 7 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นครั้งแรก เปิดให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของ CAT เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบของ WiFi"