คืนคลื่น2600วุ่น ขู่ฟ้องศาลปกครอง

 อสมท ยืนยันไม่พอใจผลตอบแทนเงินเยียวยาค่าคืนคลื่น 2600 MHz ยื่นฟ้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวได้ ย้ำ "กสทช." ต้องชดเชยสมเหตุสมผล
          นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อสมท ขอชี้แจงประเด็นการคืนคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ว่า หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เรียกคืนคลื่นความถี่ 2500 - 2590 MHz จาก 3 หน่วยงาน คือ บมจ.อสมท กรมประชาสัมพันธ์ กองทัพบกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 เพื่อนำคลื่นไปใช้ 5G กระทั่งวันที่ 11 มิถุนายน 2562 อสมท มีหนังสือยืนยันการคืนคลื่นความถี่ 2536 - 2608 และ 2616 - 2690 MHz และขอให้กสทช. ชดเชย ซึ่งสาเหตุที่อสมท ได้รับค่าชดเชยจากคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ครั้งนี้มาจากการที่อสมท ได้ทำสัญญาเชิงพาณิชย์ที่ทำไว้กับ Play Work ชัดเจน มีแผนการลงทุน มี MOU กับ AIS TRUE และ CAT ดังนั้นกสทช.จึงชดเชยเยียวยาให้
          ทั้งนี้การเรียกคืนคลื่นความถี่ของกสทช.ครั้งนี้ อสมท ได้หารือกับคู่สัญญาและผู้ร่วมงานแล้วมีความเห็นตรงกันให้คืนคลื่นทั้งหมดตามมติเรียกคืน แต่ขอให้มีการชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสมเหตุสมผล นอกจากนี้ได้มีคณะอนุกรรมการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ให้บมจ.อสมท แจ้งข้อมูลความเสียหายและค่าเสียโอกาส ซึ่งหากอสมท หรือผู้ได้รับผลกระทบไม่พอใจในผลการพิจารณาสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกสทช. รวมทั้งหากไม่พอใจในผลอุทธรณ์ สามารถฟ้องต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะสามารถเจรจาตกลงได้
          ความคืบหน้าของการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 MHz ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทช.ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 - 2690 MHz ซึ่งล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนค่าเสียโอกาสการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz จาก อสมท และส่งกลับมายัง กสทช. อีกครั้งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อที่ กสทช. จะได้พิจารณากำหนดค่าเยียวยาในอัตราที่เหมาะสมที่สุด
          ด้านนายจิตรนรา นวรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz กล่าวว่า อสมท ได้รับการชดเชยครั้งนี้มาจากการทำสัญญาไว้ เดิมคลื่นนี้ขึ้นอยู่ทางด้านโทรทัศน์และการคืนคลื่นจะส่งผลให้คลื่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลังจากนำไปใช้ในโทรคมนาคมและจากพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 โดยมีมาตราบางข้อ ระบุว่า ให้กสทช.กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนให้ผู้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท รวมทั้งได้ระบุให้มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน ดังนี้ สนง.กสทช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
          ปัจจุบันอสมท มีคลื่น 2600 MHz ปริมาณ 144 MHz ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีคู่สัญญาคือ World Star Media ซึ่งในส่วนกรมประชาสัมพันธ์มีจำนวน 20 MHz ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยา เนื่องจากมีปัญหากับคู่สัญญา พร้อมทั้งกสทช.เจอว่าคลื่นดังกล่าวไม่ได้ใช้ประโยชน์ ขณะที่ด้านกองทัพบกมีจำนวน 20 MHz เป็นการนำคลื่น 2600 MHz ไปใช้เอง และไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ