MCOTลุ้นมติเยียวยา12-14ก.พ.นี้ ตั้งเป้าได้ 10% ของวงเงินประมูลคลื่น 2600 MHz

“อสมท” ลุ้นบอร์ดกสทช.เคาะวงเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ในวันที่ 12-14 ก.พ.นี้ หวังได้รับเงินเยียวยาเป็นธรรมสมเหตุสมผล ลั่นเป้าได้รับไม่ต่ำกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับจากการประมูลคลื่น 2600 MHz
          นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยในการประชุมชี้แจงเพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงภาพรวมและการดำเนินการเกี่ยวกับการคืนคลื่น 2600 MHz ว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการเรียกคืนคลื่น 2600 MHz จาก MCOT จำนวน 144 MHz รวมกับ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อีกกว่า 20 MHz และกรมประชาสัมพันธ์ อีกกว่า 20 MHz รวมเป็น 190 MHz เพื่อนำไปประมูลให้บริการ 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563
          โดย กสทช.จะมีการเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นดังกล่าว คาดว่าจะมีมติอนุมัติเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ให้ MCOT ในวันที่ 12-14 ก.พ. 2563 หลังจากเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช.มีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนค่าเสียโอกาสเพิ่มเติม และส่งกลับมายัง กสทช.อีกครั้งในวันนี้ (12 ก.พ. 2563) เพื่อที่ กสทช.จะได้พิจารณากำหนดค่าเยียวยาในอัตราที่เหมาะสมที่สุด
          “หวังว่า กสทช.จะเยียวยาให้เราอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตั้งเป้าได้รับไม่ต่ำกว่า 10% ของวงเงินที่ได้รับจากการประมูลคลื่น 2600 MHz ซึ่งแนวทางหลังจาก กสทช.มีมติแล้ว มี 2 แนวทาง คือ หาก MCOT พอใจจะเสนอบอร์ด และเข้าคณะกรรมการตลาดทุน แจ้งผู้ถือหุ้น และตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อบรรจุในงบปี 2563 ส่วนกรณีไม่พอใจในผลการพิจารณา จะเสนอบอร์ด เพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ กสทช.จากนั้นหากยังไม่พอใจผลอุทธรณ์สามารถฟ้องต่อศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะสามารถเจรจาตกลงกันได้” นายเขมทัตต์ กล่าว
          นายจิตรนรา นวรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดใช้ หรือ จ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 MHz กล่าวว่า กรณีที่ MCOT ได้รับเยียวยาจากการถูกเรียกคืนคลื่น 2600 MHz เนื่องจากได้ทำสัญญาโดยชอบกับเอกชนรายหนึ่ง (บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด) ในปี 2553 ทำให้ กสทช.เรียกคืนคลื่นดังกล่าวไป โดยที่ไม่เยียวยาให้ MCOT ไม่ได้
          “ถ้าไม่มีสัญญาที่ทำกับเอกชนในปี 2553 MCOT ไม่ได้รับเยียวยา ดังนั้นสัญญาฉบับนี้ ทำให้ MCOT ได้รับเยียวยาจากการถูกเรียกคืนคลื่น 2600 MHz แต่วงเงินเยียวยาไม่สามารถบอกได้ รอให้กสทช.มีมติอนุมัติ และเปิดเผยรายละเอียดต่อไป” นายจิตรนรา กล่าว
          สำหรับสัญญาที่ MCOT กับเพลย์เวิร์คฯ ลงนามในปี 2553 มีอายุสัญญา 15 ปี แต่สัญญาจะเริ่มนับหนึ่งต่อเมื่อดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แล้วเท่านั้น ซึ่ง MCOT ได้รับอนุญาต Network Cord ในปี 2560 จึงเริ่มนับหนึ่งในสัญญาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 2560 สิ้นสุดปี 2575 ดังนั้น กสทช.เรียกคืนคลื่น 2600 MHz ในปี 2562 เหลือระยะเวลาใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวอีกกว่า 13 ปี ที่ใช้คำนวณวงเงินเยียวยาให้ MCOT
          ทั้งนี้ กรอบการพิจารณาวงเงินเยียวยา อนุกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยพิจารณาค่าตอบแทนการเสียโอกาสจากการถูกเรียกคืนคลื่นอย่างความสมเหตุสมผล และเป็นธรรม ซึ่งคำนวณจากระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาระหว่าง MCOT และเพลย์เวิร์คฯ, มูลค่าคลื่น ซึ่งต้องยอมรับว่าคลื่นที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์น้อยกว่าคลื่นที่นำไปใช้ในกิจการโทรคมนาคม พร้อมใช้วิธีการเทียบเคียงจากรายงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู), กรณีของรัสเซียในการเรียกคลื่น 2600 MHz ที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์มาใช้ในกิจการโทรคมนาคม, กรณีของสหรัฐฯ ในการเรียกคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์มาใช้ในกิจการโทรคมนาคม และกรณีของไทยในการเยียวยาคืนช่องทีวีดิจิทัล จากการเรียกคืนคลื่น 700 MHz มาประมูล