TRUEลงนามม.หอการค้าไทย นำ5Gพัฒนาการเรียนการสอน

“TRUE” ร่วมลงนามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำ 5G ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งการสร้าง Smart Campus-ใช้ VR 5G พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เสมือนจริง พร้อมสร้างประสบการณ์การเล่นอีสปอร์ตแบบเสมือนจริง
          นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 5G ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการติดตั้งและนำเทคโนโลยี 5G ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ภายใต้ “True 5G World of Education” โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการสร้าง Smart Campus นำ 5G พัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้งการบริหารจัดการน้ำ ไฟฟ้า ที่จอดรถ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนเมืองอัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยสำหรับทั้งคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา
          รวมทั้งการนำ 5G มาพัฒนาด้านการศึกษา ใช้เทคโนโลยี VR 5G พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เสมือนจริง สามารถใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อใช้ในการสอนต่าง ๆ อาทิ คอนเทนต์ 3D สำหรับการเรียนด้านวิศวกรรม หรือคอนเทนต์เสมือนจริงในการฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งการฝึกบังคับเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตลอดจนการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน และยังสามารถนำ 5G มาใช้ใน eSports Center Lab โดยนำเอา VR 5G มาสร้างประสบการณ์การเล่นอีสปอร์ตแบบเสมือนจริง ใน eSports Center Lab
          นายพิรุณ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเประเทศแรก ๆ ในโลกที่จะเปิดบริการเทคโนโลยีใหม่แบบ 5G นี้มาก่อน ถ้าเริ่มใช้ปีนี้ก็จะนับว่าเปิดให้บริการพร้อม ๆ กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในเอเชียมีเพียงจีนและเกาหลีเท่านั้นที่เปิดใช้แล้ว เทคโนโลยี 5G จะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต
          สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเป็นการช่วยกันสร้างอีโคซิสเต็มของ 5G เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาในด้านการศึกษาและการเป็นสมาร์ตแคมปัส ซึ่งสามารถใช้ VR มาช่วยทั้งในรูปแบบของการศึกษาทางไกลหรือการใช้ VR มาพัฒนาการเรียนการสอนให้เสมือนจริง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการปฏิวัติระบบการศึกษา ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านคอนเทนต์ทั้งในเรื่องการใช้ AR / VR สำหรับอีสปอร์ต รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนให้เป็นเส้นทางของทั้งการศึกษาและอาชีพ โดย 5G สามารถเข้ามาตอบโจทย์อีสปอร์ตได้ในหลายเรื่อง
          ขณะเดียวกัน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นับตั้งแต่ปี 2561 ที่ได้เปิดหลักสูตร “ธุรกิจเกมและ eSports” ครั้งแรกในไทย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยทรู แล็บ เพื่อเชื่อมโยงนักพัฒนาเกมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับสร้างเกมที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคหลากหลายด้าน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการ (สหกิจศึกษา) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดสร้าง “UTCC eSports Lab by True” ห้องแล็บอีสปอร์ตครั้งแรกในประเทศไทย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากทรู เมื่อเดือน เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา
          นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเหมาะสม และอยู่ในย่านธุรกิจใหม่ หากพื้นที่นี้เป็นโชว์เคสของทรู 5G จะทำให้บรรดาทูตานุทูตและสมาคมการค้าต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัยจะเห็นถึงประโยชน์ของ 5G และความทันสมัยของเทคโนโลยีในประเทศไทย