หึ่ง! ล็อกกินรวบประมูลซ่อมเคเบิลCAT ส่อตีตกคนเสนอราคาต่ำสุด

ศูนย์ข่าวภูมิภาค - ประมูลรับเหมาซ่อมบำรุงดูแลเคเบิลใยแก้วนำแสง กสท ทั่วประเทศส่อเป็นเรื่อง..รวมสัญญาจ้างดึงอำนาจเปิดซองกลับส่วนกลางไม่พอ ล่าสุดข่าวสะพัดจ้องตีตกผู้เสนอราคาต่ำสุดซ้ำเอื้อรายใหญ่ที่เสนอตรงตามราคากลางเป๊ะ
          ในปีนี้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดซองประมูลจ้างงานซ่อมบำรุงดูแลเคเบิลใยแก้วนำแสงโดยวิธีพิเศษทั่วประเทศ 6 เขต 6 สัญญา เริ่มดำเนินการในเขตภาคอีสานและภาคเหนือก่อนเมื่อ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ (26 ม.ค.) ก็ยังไม่สามารถประกาศผู้ชนะการประมูลได้
          โดยเฉพาะการประมูลหาผู้รับจ้างในพื้นที่ภาคเหนือ 12 จังหวัดที่กำหนดราคากลางไว้ที่ 43,993,403.10 บาท ซึ่งมีรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมประมูล 3 ราย 2 รายแรก (สมมติชื่อ บริษัทเอ และบริษัทดับเบิลยู) ถือเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ (หนึ่งในนั้นคือบริษัทดับเบิลยูได้งานเขตภาคอีสานที่มีราคากลาง 36.5 ล้านบาท) ส่วนรายที่ 3 ที่เข้าร่วมประมูลสัญญาจ้างในพื้นที่ภาคเหนือเป็นผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น
          หลังการเปิดซองราคาสัญญาจ้างในเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด พบว่าบริษัทเอเสนอราคาตามราคากลางเป๊ะ ขณะที่บริษัทดับเบิลยูเสนอราคาสูงกว่าบริษัทเอ หรือสูงกว่าราคากลางไปประมาณ 3 หมื่นบาทเศษ ส่วนผู้รับเหมาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 38.4 ล้านบาทเศษ หรือต่ำกว่าราคากลางกว่า 5 ล้านบาท
          และมีรายงานด้วยว่า การประมูลงานในสัญญาจ้างเขตพื้นที่ภาคอีสานที่บริษัทดับเบิลยูชนะการประมูลนั้น บริษัทเอที่เข้าร่วมยื่นซองประมูลด้วยเสนอราคาสูงกว่าบริษัทดับเบิลยู และราคากลางไปประมาณ 4 หมื่นบาท ขณะที่การเสนอราคาในสัญญาจ้างเขตภาคเหนือ 12 จังหวัด บริษัทดับเบิลยูเสนอราคาสูงกว่าบริษัทเอ และราคากลางไป 3 หมื่นกว่าบาท
          ทั้งนี้ งานซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงในพื้นที่ของสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สป.(น) หรือ 12 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีอำนาจจัดจ้างงาน วงเงินงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อ 1 สัญญา ได้ดำเนินการนำร่องทำการจัดจ้างผู้รับเหมาเป็นเขตแรกของประเทศ (จาก 6 เขต)
          โดยเริ่มจ้างผู้รับเหมาปีต่อปี ในส่วนงานแก้ไขหลังสายเคเบิลขาดตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 12 จังหวัดมีผู้รับเหมาได้งาน 3 ราย ในงบประมาณราคาเหมา 130 บาท/กิโลเมตร/เดือน รวมระยะทางสายทั้งเขตประมาณ 13,500 กิโลเมตร พร้อมจ้างผู้รับเหมาที่ได้งานแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดแก้ไขเชิงป้องกันก่อนสายขาด เช่น สายตก, สายหย่อน, ซ่อมค่าความต้านทานของการส่งสัญญาณให้อยู่ในมาตรฐานการติดตั้ง ในราคาตามสภาพความเป็นจริงหน้างาน
          แต่ในปี 2563 ทาง กสท สำนักงานใหญ่ได้มี นโยบายให้ควบรวมงานซ่อมบำรุงและงานซ่อมเชิง ป้องกันฯ รวมเข้าด้วยกัน ทำให้ราคาจ้างเหมาเพิ่ม ขึ้นเป็น 260 บาท/กิโลเมตร/เดือน วงเงินรวมต่อสัญญามากกว่า 10 ล้านบาท เกินอำนาจสำนักงานสาขาถูกรวบเข้าส่วนกลางทั้งหมด จากนั้นก็มีการแบ่งพื้นที่ประมูลออกเป็น 6 เขตดังกล่าว.