กสทช.ชี้ดีอีเอส-THCOM ดำเนินการไม่เหมาะสม ขอใช้ดาวเทียมต่างชาติ

 “กสทช.” ชี้ “ดีอีเอส-THCOM” ดำเนินการไม่เหมาะสม หลังขอให้ไทยคม 5 ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างประเทศในภาวะฉุกเฉิน มองไม่เป็นไปตามมติครม.ที่ให้ติดตั้งพาวเวอร์ แบงก์ เพื่อต่ออายุ ยัน กสทช.อนุญาต เกรงกระทบผู้บริโภค
          แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 7 ม.ค. 2563 แจ้งขอให้กสทช.พิจารณาการขออนุญาตจัดหาช่องสัญญาณต่างประเทศตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉินให้กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2562 เห็นชอบในหลักการให้ THCOM ดำเนินการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อน หรือพาวเวอร์ แบงก์ เพื่อต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งจะหมดอายุการใช้งานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แต่สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจะสิ้นสุดในปี 2564
          อย่างไรก็ตาม การที่กสทช.มีมติเห็นชอบให้ THCOM ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จึงต้องมีมติเพื่อให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งตามจริงแล้วกระทรวงดิจิทัลฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาสัมปทานดำเนินการตามมติครม.ที่ระบุชัดเจนว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะคู่สัญญาตามสัญญา ต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามขั้นตอนของข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
          “มองว่าการที่ THCOM ต้องลงทุนติดตั้งพาวเวอร์ แบงก์ ต้องใช้เงินลงทุนกว่า 400 ล้านบาท ไม่คุ้มค่าหากต้องลงทุนต่ออีก 1 ปี จากนั้นต้องมอบทรัพย์สินให้กับกระทรวงดิจิทัลฯ หลังหมดสัญญาสัมปทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะ THCOM ยังเก็บรายได้จากลูกค้า การที่จะมาแก้ปัญหาด้วยการขอใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติก่อนที่กฎหมายเสรีดาวเทียมมีผลบังคับใช้โดยอ้างว่าเป็นภาวะฉุกเฉินไม่ได้ และเกรงว่ารายอื่นจะมองเป็นความเหลื่อมล้ำหรือไม่ แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว THCOM จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ตาม” แหล่งข่าว กล่าว
          ก่อนหน้านี้ นายฐากร กล่าวว่า ที่ประชุมกสทช.เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2563 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติตามแผนบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม 5 ในภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากที่ประชุมกสทช.ได้พิจารณาแล้วพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมได้