เอ็ตด้า-เอกชน เปิดเวทีถกก.ม. ไซเบอร์-คลาวด์

กรุงเทพธุรกิจ "เอ็ตด้า"จับมือองค์กรชั้นนำระดับโลก เปิดเวทีโอเพ่น ฟอรั่ม ชูความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มัลติคลาวด์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมถกแนวทางการป้องกัน เจาะกลุ่ม บุคลากรด้านเทคนิคทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน หวังร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตระหนักการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัยในอนาคต
          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ(เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท ฟอร์ติเน็ตและบริษัท ไซแมนเทค ร่วมจัดกิจกรรม Open Forum : Information Security Knowledge Sharing Series เพื่อแบ่งปันความรู้และอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญ ในการเจาะลึกภัยคุกคามต่างๆ พร้อมแนวทางการป้องกันให้ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางเทคนิค ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับต่างๆ รวมถึงตระหนัก ถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย
          ทั้งนี้ เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบัน ได้พัฒนาให้ซับซ้อน เพื่อหลบหลีกการตรวจจับ และป้องกันจากระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ติดตั้งในองค์กร ดังนั้น การออกแบบและติดตั้งระบบในปัจจุบันควรต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วย หัวข้อที่นำเสนอ จึงเริ่มจากแนวทางการออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้สามารถจัดการกับภัย คุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานระบบมัลติคลาวด์ จากการที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้มีการย้ายจากระบบที่อยู่ภายในองค์กรเอง (On-premise) ไปใช้งานระบบคลาวด์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง นำเสนอปัญหาที่พบบ่อยใน การใช้งานคลาวด์ และโซลูชั่นที่ สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้
          นอกจากนี้ ยังพูดคุยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจขององค์กรต่างๆ คือ การพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีการใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค.2563 นี้ เช่น การเตรียมความพร้อมบุคลากร การเตรียม พร้อมด้านการขอความยินยอม และมาตรการดูแล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขององค์กร หรือธุรกิจให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้ง สอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปด้วย