แคท-พีอีเอจับมือใช้ประโยชน์เสาไฟฟ้า-เสาโทรคมนาคม

แคท จับมือ พีอีเอพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนพร้อมต่อ ยอดพัฒนาสู่ 5G
          พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่าได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ (PEA) พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่แต่ละองค์กรมีอยู่โดยเฉพาะเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าเพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้ดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆรวมถึงช่วยลดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่ซ้ำซ้อนถือเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ
          "ปัจจุบันแคทมีเสาโทรคมนาคมราว 20,000 ต้นที่พร้อมสำหรับให้ผู้ประกอบการได้ใช้งานดังนั้นความ ร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและยังช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม สามารถพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยี 5G ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน"
          ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ยุค 5G ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศที่จะพลิกโฉมทุกสิ่งทุกอย่างให้สมาร์ทตั้งแต่ระดับบุคคลที่มีวิถีชีวิตประจำวันแบบสมาร์ทไลฟ์ ไปจนถึงระดับเมืองสู่สมาร์ท ซิตี้และระดับประเทศที่พัฒนาเป็นสมาร์ท คันทรี.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--