กสทช.เร่งเปิด5GในEEC พร้อมสนามบินสุวรรณภูมิ

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G  การลงนามครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน
          ทั้งนี้ตามแผนของ กสทช. จะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้รับใบอนุญาตสามารถเริ่มติดตั้งโครงข่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 หลังจากนั้นหากมีผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมวางโครงข่ายในท่าอากาศยานก็จะสามารถให้บริการระบบ 5G เชิงพาณิชย์ ได้โดยจะเริ่มในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนขยายไปยัง ท่าอากาศยานแห่งอื่น
          ทั้งนี้หากการประมูล 5G เป็นไปตามแผน คาดว่าเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2563 จะสามารถเปิดให้บริการ 5G ได้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ย่านใจกลางเมือง
          ด้านพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมระหว่าง CAT และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  โดยนำเสาโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้าเพื่อนำไปให้บริการแก่ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมใช้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยี 5G ได้เร็วขึ้น