เตรียมเสนอบอร์ดดีอีหนุนเงินช่วยท่อสื่อสารลงดิน

กสทช.โยนบอร์ดดีอี อนุมัติเงินยูโซ่ช่วยค่าเช่าโครงการนำท่อสื่อสารลงดินของ กทม.
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า โครงการนำท่อสื่อสารลงดินของกรุงเทพมหานครที่ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มูลค่า 25,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ กรุงเทพธนาคมและกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงราคาค่าเช่ารายเดือน โดยกรุงเทพมหานครเสนอราคาค่าเช่ามาที่ 8,000 บาท ต่อกิโลท่อ/เดือน ซึ่งราคาถูกกว่าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้บริการนำร่องอยู่ 200 กิโลเมตร ตามที่ กสทช.กำหนดในราคา 9,000 บาท ต่อกิโลท่อ/เดือน
          ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวผู้ให้บริการมีความเห็นว่ายังสูงเกินไป ต้องการให้ลดราคาเหลือ 3,000-4,000 บาท ต่อกิโลท่อ/เดือน แต่กรุงเทพมหานครไม่สามารถคิดค่าบริการในอัตราดังกล่าวได้ จึงขอให้ กสทช.สนับสนุนเงินบางส่วนในการลงทุนทำท่อร้อยสายดังกล่าวด้วย ดังนั้น ตนจึงมีความเห็นว่า นโยบายนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) กำหนดเพื่อปรับทัศนียภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน จึงเห็นควรให้นำเสนอเข้าที่บอร์ดดีอีในการอนุมัติให้กสทช.สามารถนำเงินกองทุนยูโซ่ มาสนับสนุนได้
          อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนจะเป็นเท่าไหร่นั้น ขอให้กรุงเทพธนาคม และกรุงเทพมหานคร เป็นผู้คิดสัดส่วนเงินลงทุนมาเสนอ กสทช.ก่อนว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ถึงจะสามารถให้บริการค่าเช่าในราคา 3,000-4,000 บาท ต่อกิโลท่อ/เดือนได้ เพื่อให้ กสทช.ทำเรื่องนำเสนอต่อบอร์ดดีอีต่อไป ทั้งนี้ การที่ กสทช.จะนำเงินยูโซ่มาใช้ในโครงการดังกล่าว ถือเป็นการใช้งานตรงวัตถุ ประสงค์ กสทช.ก็ได้ประโยชน์ เพราะเมื่อมีการจัดระเบียบสายเรียบร้อย การขยายเน็ต เวิร์กใหม่ ก็จะสะดวกขึ้น ไม่มีสายระโยง ระยาง และไม่มีอันตรายเกิดกับประชาชน.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 ม.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--