คลังเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจไตรมาสแรกทะลุเป้า

 สคร. เก็บรายได้รัฐวิสาหกิจไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนธันวาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจจำนวน 4,465 ล้านบาท คิดเป็น 136% ของประมาณการ จำนวน 3,275 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 72,387 ล้านบาท คิดเป็น 109% ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 66,452 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็น 96% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 18,301 ล้านบาท

2 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 15,428 ล้านบาท

3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13,139 ล้านบาท

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท

5 ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท

6 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท

7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2,414 ล้านบาท

8 การไฟฟ้านครหลวง 2,350 ล้านบาท

9 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท

10 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 1,034 ล้านบาท