กสทช.จัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 62 รวม 106 เส้นทางกว่า 275 กม.

“กสทช.” สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 62 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. เป็นเส้นทางในกทม. 24 เส้นทาง และเส้นทางใน 4 ภาค อีก 82 เส้นทาง พร้อมดำเนินการต่อเนื่องในปี 63
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานกสทช.สรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศปี 2562 รวมทั้งสิ้น 106 เส้นทาง ระยะทาง 275.128 กม. แบ่งเป็นเส้นทางในกรุงเทพฯ 24 เส้นทาง ระยะทาง 27.21 กม. และเส้นทางใน 4 ภาค ทั่วประเทศ อีก 82 เส้นทาง ระยะทาง 247.918 กม.
          สำหรับเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานกสทช., การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), กรุงเทพมหานคร (กทม.), ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการนำจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยเส้นทางสำคัญ ๆ ที่ได้ดำเนินการ อาทิ เส้นทางถนนพระราม 5 เส้นทางกรุงเกษม เส้นทางถนนพระราม 9-แยกผังเมือง บริเวณแยกดินแดงตั้งแต่แยกวิภาวดี-แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา เป็นต้น
          ส่วนการดำเนินการในภูมิภาค สำนักงานกสทช.ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปี 2562 รวม 4 ภาค ทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 82 เส้นทาง คิดเป็นระยะทางรวมทั้งหมด 247.918 กม. แบ่งเป็น ภาคเหนือ จำนวน 22 เส้นทาง ระยะทาง 49.189 กม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28 เส้นทาง ระยะทาง 70.864 กม. ภาคกลาง จำนวน 11 เส้นทาง ระยะทาง 46.17 กม. และภาคใต้ จำนวน 21 เส้นทาง ระยะทาง 81.695 กม.
          ขณะเดียวกันในปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักงานกสทช.ร่วมกับกฟน. ได้มีการหารือจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารใน 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 37.7 กม. และสำนักงานกสทช.ร่วมกับกทม. ได้มีการเตรียมดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพฯ จำนวน 3 ถนน ได้แก่ 1.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม และ 3.ถนนรัชดาภิเษก
          ขณะที่ ในพื้นที่ภูมิภาค กฟภ.ได้แจ้งมายังสำนักงานกสทช.ว่ามีแผนจะจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นระยะทางรวมมากกว่า 4,000 กม. ซึ่งสำนักงานกสทช.จะให้การสนับสนุนและร่วมดำเนินการตามแผน โดยจะประสานงานและกำชับให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทุกรายดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม ขณะที่มีการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารหากพบว่ามีเส้นทางใดที่อยู่นอกแผนการดำเนินงานสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานกสทช.จะเร่งนำเส้นทางเหล่านั้นบรรจุเข้าแผนเพื่อดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป