"ทีโอที"อ่วมขาดทุน900ล้าน ฝัน5ปีมุ่งดิจิทัลพลิกองค์กร

11 เดือน ทีโอทีขาดทุน 900 ล้าน แต่ยังพร้อมลุย 5G กางแผนดันคลื่น 2300 MHz ในมืออัพเกรดโครงข่าย ทำเน็ตเวิร์กแชริ่ง พร้อมปักเป้าสู่ "ผู้ให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ" ภายใน 5 ปี
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ ประธานคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เปิดเผย ผลประกอบการปี 2562 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี คาดว่ามีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานราว 200 ล้านบาท แต่หากรวมผลกระทบจากแผนงาน USO และค่าใช้จ่ายจากการปรับปรุงเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และผลขาดทุนสุทธิจากการขายอุปกรณ์ 2G ทีโอทีแล้วจะขาดทุนสุทธิราว 900 ล้านบาท
          "แผน 5G ทีโอทีจะมุ่งทำอินฟราส ตรักเจอร์และเน็ตเวิร์กแชริ่ง ด้วยการนำคลื่น 2300 MHz ที่มีความกว้างคลื่น 60 MHz มายกระดับโครงข่าย 4G เดิมให้เป็น 5G ตามนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"
          สำหรับเป้าหมายปี 2563 มุ่งเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในทุกมิติ โดยเร่งพลิกบทบาทเป็น "ผู้ให้บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ"ใน 3-5 ปี มีรายได้จากธุรกิจดิจิทัลไม่น้อยกว่า 30% มีสัดส่วนพนักงานด้านบริการดิจิทัลประมาณ 30% ของพนักงานรวมทั้งหมด เมื่อรวมรายได้ทั้งจากพาร์ตเนอร์และที่ดำเนินการเองแล้วจะต้องมีรายได้จากการให้บริการดิจิทัลไม่น้อยกว่า 50%
          ส่วนบริการบรอดแบนด์ บริการสื่อสารข้อมูล บริการสื่อสารทางเสียง และบริการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังคงสัดส่วนรายได้ถึง 90% นั้น จะมุ่งพัฒนาการให้บริการบรอดแบนด์ทางสายด้วยเทคโนโลยี FTTx และไร้สายบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่านความถี่ 2300 MHz ด้วยการขยายพื้นที่ครอบคลุมการบริการมากขึ้น คาดว่าในปี 2563 ทีโอทีจะมีรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์ 11,166 ล้านบาท
          ขณะที่บริการโทรศัพท์ประจำที่ (fixed line) มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบชุมสายโทรศัพท์ ตามแผนปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ซึ่งจะทำให้สามารถให้บริการได้ดีขึ้น และลดต้นทุนระยะยาวได้ คาดว่าจะมีรายได้ในปีหน้า 5,852 ล้านบาท
          ส่วนบริการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง ท่อร้อยสาย และเสาโทรคมนาคม รวมถึงบริการสื่อสารข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ จะมีรายได้ 2,673 ล้านบาท
          ขณะที่บริการดิจิทัล อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 26 ต่อปี คาดว่าจะมีรายได้ 2,323 ล้านบาท