กสทช.เดินหน้าประมูล 5 จี 4 คลื่นรวด

  เช็กรายชื่อเอกชน 4 ก.พ.63  ลุ้น"แคท"ชิงธงคว้าคลื่น700
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช.(บอร์ด กสทช.)ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์และ 26 กิกะเฮิรตซ์ และอีก 2 ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และนำไปสู่การประมูลวันที่ 16 ก.พ.63
          ทั้งนี้บอร์ดกสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ 4 คลื่นความถี่มาประมูลในวันเดียวกัน แต่จะประมูลครั้งละคลื่นโดยเริ่มจากคลื่น 700 ก่อนตามด้วยคลื่น 1800,2600 และ 26 กิกะเฮิรตซ์ โดยจะเปิดให้รับเอกสารการประมูลวันที่ 2 ม.ค.-3 ก.พ.63 และในวันที่ 4 ก.พ. เปิดให้เอกชนยื่นเอกสารการประมูลจากนั้น วันที่ 5-12 ก.พ.63 ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมการประมูลวันที่ 12 ก.พ.63 โดยวันที่ 13-14 ก.พ.63 จะทดลองวิธีการประมูลและจะเคาะราคาประมูลในวันที่ 16 ก.พ.63
          "เดิมจะไม่นำคลื่น 700 มาประมูลเพราะมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรนำมาประมูล ประกอบกับการย้ายการใช้คลื่นของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลจะต้องเลื่อนไปด้วย แต่เมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งต้องการเข้าร่วมประมูลด้วยแสดงความคิดเห็นว่าควรนำคลื่น 700 มาประมูลครั้งนี้ กสทช.จึงต้องนำมาประมูลตามเดิม แต่ถ้านำมาประมูลแล้วไม่มีรายใดประมูลก็จะนำไปประมูลครั้งหน้าปลายปี 63 พร้อมกับคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์".