แคท-จงหัวฯ ปั้นโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะ

พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับ บริษัท Chunghwa Telecom (จงหัว เทเลคอม) หรือ CHT พัฒนาโครงการ ICT ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโซลูชั่นด้านต่าง ๆ เช่น สมาร์ทซิตี้ คลาวด์ ICT พลังงานเพื่อ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยผนวกความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของจงหัว เทเลคอม กับจุดแข็งด้านตลาดภายในประเทศของแคท เพื่อเร่งการพัฒนาบริการโซลูชั่นอัจฉริยะต่าง ๆ ให้เกิดในประเทศไทย 
          ทั้งนี้ในปี 2563 แคทจะเน้นในเรื่องบริการตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ โครงการยกเลิกไม้กั้นทางด่วน โครงการเจาะระบบเพื่อหาช่องว่างด้านความปลอดภัยของระบบองค์กร โครงการเสาไฟอัจฉริยะและโครงการโรงพยาบาลอัจฉริยะ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนคนไทย ซึ่งจะดูว่ามีความร่วมมือกันใน ด้านใดแล้วบ้าง หลังจากนั้นจะมีการนำเอาโซลูชั่นมาปรับใช้กับการให้บริการของแคท เพื่อสร้างประโยชน์กับภาครัฐต่อไป คาดว่าในปีหน้าจะมีโครงการขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า 3-5 โครงการ.