กสทช.ไร้ข้อสรุปค่าโทรอัตราเดียว

ชี้โอเปอเรเตอร์ชง 1 บาท หวั่นกระทบรายได้
          กรุงเทพธุรกิจ บอร์ดกสทช.ยังไม่มีข้อสรุปอัตราค่าบริการโทรศัพท์อัตราเดียว เตรียมชงบอร์ดสัปดาห์หน้า พร้อมความชัดเจนแผนขับเคลื่อน 5จี ให้เกิดภายในปี 2563
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการนำวาระ การปรับอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ และเลขหมาย โทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือให้เป็นอัตราเดียวกัน คือ 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน เข้าที่ประชุมกสทช. ทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) ที่ถือครองเลขหมายเกิน 5 ล้านเลขหมาย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดีแทค,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา ดังกล่าว ส่วนรายเล็กที่มีเลขหมายถือครองไม่ถึง 5 ล้านเลขหมายให้จ่ายในอัตรา 1 บาท /เลขหมาย/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
          ทั้งนี้ จากการที่กสทช.นำ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศกสทช เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมไปรับฟังความคิดเห็น สาธารณะซึ่งคณะกรรมการกสทช.มีมติให้นำราคา 1.62 บาท /เลขหมาย/เดือน จากเดิมที่ กสทช.เก็บอยู่ที่ 1.92 บาท /เลขหมาย/เดือน ไปรับฟังความเห็น แต่โอเปอเรเตอร์ต้องการให้จ่ายอัตรา 1 บาท /เลขหมาย/เดือนนั้น กสทช. เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกสทช.ที่ ต้องใช้จ่ายในหลายส่วนรวมปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท ซึ่งหากเก็บในอัตราใหม่รายได้ของ กสทช.จะหายไปประมาณ 200 ล้านบาท
          สำหรับความคืบหน้าการประมูลคลื่น 5จี กสทช.ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 24.25-27 กิกะเฮิรตซ์ จนถึงเวลา 16.30 น.ของวันที่ 13 ธ.ค.2562
          จากนั้นเวลา 17.00 น.จะมีการประชุมสรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น ดังกล่าว เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง งานของกสทช.ด้านโทรคมนาคม ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.ไม่เกิน วันที่ 24 ธ.ค.2562 ก่อนนำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 หลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมการประมูลระหว่างวันที่ 2 ม.ค.-3 ก.พ. 2563 และยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูล คลื่นความถี่ วันที่ 4 ก.พ.2563 จากนั้นตรวจสอบ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 5-12 ก.พ.2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 12 ก.พ.2563 ซ้อมการประมูลสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 14 ก.พ.2563 และจัดการประมูลแบบหลายย่านความถี่พร้อมกัน วันที่ 16 ก.พ.2563
          ขณะเดียวกัน ในวันที่ 16 ธ.ค.2562 สำนักงาน กสทช.มีกำหนดการแถลงทิศทางและนโยบายการทำงานของ กสทช.ในปี 2563 โดยหลักๆ เกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อน 5จี ให้เกิดขึ้นภายในปี 2563 การจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงดิน