"เทเลนอร์"เปิด10เทรนด์ เทคโนฯทรงอิทธิพลปี 2563

กรุงเทพธุรกิจ เทเลนอร์ รีเสิร์ช เผย 10 แนวโน้มสำคัญทางเทคโนโลยีปี 2563 ชี้ "5จี" จุดเปลี่ยนสำคัญแห่งโลกเทคโนโลยี นวัตกรรมเอไอ ไอโอทีแพร่หลาย เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตผู้บริโภคโดยสิ้นเชิง แนะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนต้องผสานความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน
          บียอน ทาล แซนเบิร์ก หัวหน้าศูนย์วิจัยเทเลนอร์ หน่วยงานวิจัยภายใต้เทเลนอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ปี 2563 วาระสำคัญของโลกเทคโนโลยีก็คือการให้บริการเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี 5จี ซึ่งจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความเร็วของการรับส่งดาต้า แต่ยังรวมไปถึงความหน่วงที่ลดลง ผลักดันให้นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้รับการพัฒนาอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์(ไอโอที)
          "ปีหน้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็น มาก่อน และเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างแพร่หลาย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ของแพลตฟอร์ม สังคม ตลอดจน การเมือง"
          ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงบทบาทและการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเอไอ, แมชีนเลิร์นนิงและไอโอที โดยมี 10 ประเด็นทางเทคโนโลยีต่อไปนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นปีที่น่าตื่นเต้นที่สุดในรอบทศวรรษ
          5จีพลิกโฉมชีวิต-เศรษฐกิจ
          ประการแรก 5จีเปลี่ยนโฉมพฤติกรรม พลิกโฉมเศรษฐกิจ ปี 2563 ประเทศที่พัฒนาแล้ว จะให้บริการ 5จี กันอย่างแพร่หลาย ผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่จะนำเทคโนโลยี 5จี มาเป็นหัวใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ สร้างการ เปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและสังคมอย่างสิ้นเชิง
          โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนวัตกรรมหลังบ้าน "Network Slicing" ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการก่อให้เกิดสินค้าและบริการที่พัฒนามาจาก 5จี เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเชิงสถาปัตย์ของเน็ตเวิร์คให้เป็นระบบเสมือน ทำให้ความหน่วงของการรับส่งข้อมูลลดลง มีความแม่นยำในการควมคุมจากระยะไกล ช่วยทำให้ใช้ประโยชน์จากไอโอทีได้เต็มศักยภาพ
          นอกจากนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สาธารณสุข การขนส่ง ความมั่นคง ปี 2563 จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้น "ถนนสายนวัตกรรม" แต่ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถเกิดขึ้นหากไม่เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรมต่างๆ
          อีซิม(eSIM) จะมีการใช้อย่างแพร่หลายผู้บริโภคสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ไม่จำกัดแค่สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีไอโอที และ 5จี นอกจากมีการใช้งาน แพร่หลาย จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบไม่เคยเป็นมาก่อน
          นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กระแสความตื่นตัวประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็น มากกว่าการสร้างความตระหนักรู้ นวัตกรรมจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผ่านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไอโอที บิ๊กดาต้า หรือเอไอ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
          'ไอโอที' จ่อคิวเข้าถึงแมส
          พัฒนาเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี ด้วยความต้องการที่สูงขึ้นของเอไอ แต่บุคลากร ผู้พัฒนาไม่เพียงพอ ดังนั้น ในปีหน้าจะได้เห็น การพัฒนาแพลตฟอร์มแมชีนเลิร์นนิง ที่สามารถสร้างเอไอได้ตามความต้องการ ทำให้ องค์กรธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปสามารถพัฒนา เอไอใช้งานได้เอง เรียกว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างเทคโนโลยีอีกทอดหนึ่ง
          ร่างกายจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต กว่าที่เคย ขณะนี้เทคโนโลยีไอโอทียังถูกพูดถึง ในวงจำกัดเช่นในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ภาคการผลิต และเกษตรกรรม ซึ่งนับว่า ไกลตัวผู้บริโภค แต่ในปี 2563 ผู้บริโภค มีแนวโน้มจะได้สัมผัสไอโอทีมากขึ้น โดยเฉพาะ ด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยไอโอทีจะถูก ผนวกเข้าไปอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้สามารถ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายได้แบบเรียลไทม์ เช่น ความดันเลือด ปริมาณออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ หรือแม้แต่การกรน
          ปรากฏการณ์ "Dirty Data" รูปแบบใหม่ ของข่าวปลอม ปัจจุบันข้อมูลบนออนไลน์ เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในทุกวินาที ขณะเดียวกันเอไอเข้ามามีบทบาทในการคัดกรองข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
          อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงข่าวปลอมที่เป็นภัย บนโลกออนไลน์ แต่ยังรวมไปถึง Dirty Data ซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และจะปะปนอยู่ในฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การประมวลผลข้อมูล ผิดพลาดตั้งแต่แรกเริ่ม ส่งผลต่อการ ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ผ่านเอไอหรือ แมชีนเลิร์นนิง ทำให้การตัดสินใจผิดพลาด
          สงคราม'สตรีมมิ่ง'คอนเทนท์
          ความน่าเชื่อถือถูกยกระดับความสำคัญ ด้วยความน่าเชื่อถือเป็นตัวกลางของการใช้บริการทางออนไลน์ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวคราวที่บริษัทผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกสู่ระบบไปยัง "third party" เช่น บริษัทโฆษณา ทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของ ผู้ใช้บริการต่อผู้ให้บริการลดลง ดังนั้น ในปีหน้าจะเห็นแนวโน้มที่ว่า ผู้บริโภค จะตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียต่างต้องปรับปรุงและเสริมความแข็งแกร่งด้านนี้
          ปีแห่งสนามรบของ "Streaming TV" หลังจากที่เน็ตฟลิกซ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความบันเทิงของผู้บริโภคไปอย่างสิ้นเชิงผ่านรูปแบบ "สตรีมมิ่ง" ทำให้ผู้บริการคอนเทนท์ และเจ้าของแพลตฟอร์มรายอื่นอย่างแอ๊ปเปิ้ลทีวีและดิสนีย์เข้ามาขอแชร์ ส่วนแบ่งในตลาด ซึ่งในปีหน้าจะเกิดสนามรบทั้งคอนเทนท์ที่หลากหลายและราคาจาก ผู้เล่นเหล่านี้อย่างแน่นอน
          เกณฑ์ใหม่คุมบิ๊กเทค จุดเปลี่ยนสำคัญ ของ "บิ๊กเทค" ที่จะถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการ จัดเก็บภาษี ข้อมูลส่วนบุคคล ความมั่นคง ตลอดจนข้อห้ามที่เกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง หลังจากเหตุการณ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนในสังคมตั้งคำถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆ  ที่เกิดจากบริการของบิ๊กเทคเหล่านี้
          ป้องกัน "Phone scam" ด้วย แมชีนเลิร์นนิง ปีที่ผ่านมาภัยที่เกิดจากการหลอกหลวงผ่านโทรศัพท์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั่วโลก ขณะเดียวกันมาในรูปแบบที่ หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งมิสคอล การโทรออกผ่านหุ่นยนต์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ ต่างมีเล่ห์กลในการหลอกล่อเอาเงินจากเหยื่อ แต่เพื่อลดและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ในปี 2563 แมชีนเลิร์นนิงจะเข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือในการป้องกันเหตุ ที่เกิดขึ้นได้
          "ด้วย 5 จี ปี 2563 จะเป็น ปีแห่งการเริ่มต้นของ ถนนสายนวัตกรรม'
          ปี 2563 วาระสำคัญของโลกเทคโนโลยีก็คือ การให้บริการเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยี 5จี
          เทเลนอร์