อนุมัติให้กทม.มุดท่อสายไฟลงดิน

ทำเนียบรัฐบาล - เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่3/2562 โดยมีรมว.มหาดไทยและ ผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม
          พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบการดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กทม.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงามและเรียบร้อย จึงขอให้คณะกรรมการเร่งดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นรูปธรรม ตามกรอบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขณะที่กทม.ต้องทำโครงการให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้อง
          นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการขยายโครง ข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครง ข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ของภูมิภาคอาเซียน และการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล