หัวเว่ยชี้"เอไอ"ตัวเร่ง ดันเศรษฐกิจดิจิทัลโต

 กรุงเทพธุรกิจ "หัวเว่ย"ชี้ ยุคการเชื่อมต่ออัจฉริยะ ผสมผสาน กับเอไอ ส่งผลกระทบชัดเจน ต่อเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดจุดเปลี่ยนด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ระบุการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้านการเชื่อมต่ออัจฉริยะ สามารถผลักดันการเติบโตจีดีพีได้มากกว่า 1%
          รายงานดัชนีการเชื่อมต่อ ระดับโลก (GCI) ปี 2562 ของ หัวเว่ยให้ความสำคัญบทบาทเทคโนโลยีเอไอ หนึ่งในปัจจัยสำคัญ ผลักดันเทรนด์ "การเชื่อมต่อ อัจฉริยะ" (Intelligent Connectivity) ตามด้วยเทคโนโลยีบรอดแบนด์ คลาวด์ และไอโอที ทั้ง 4 เทคโนโลยีมีแนวโน้มสูงที่จะเร่งภาพรวม การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด
          สำหรับประเทศไทย ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีแนวโน้มนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นประเทศแรกๆ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่โดดเด่น ไทยยังทำคะแนนสูงสุดด้านสัดส่วนผู้ใช้สมาร์ทโฟน และจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์พกพาอีกด้วย ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าจับตามอง
          ไม่เพียงแค่เศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น รายงาน ฉบับนี้ ยังพบว่า หลายประเทศที่ทุกระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลสามารถเข้าถึง "ศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ของเอไอ" ในฐานะที่เป็นตัวเร่ง ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เมื่อเทคโนโลยีเอไอดังกล่าวนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรต่าง ๆ แล้ว แม้แต่ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐ ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำในระดับโลก ศักยภาพของเทคโนโลยีเอไอ ยังอยู่แค่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น
          ประเทศที่เริ่มนำเทคโนโลยี มาปรับใช้ (Adopters) และ ประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นปรับใช้เทคโนโลยี (Starters) อย่างจีน มาเลเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และสเปนก็ไม่ได้ถือว่าล่าช้าแต่ อย่างใด เนื่องจากประเทศเหล่านั้นต่างเร่งผลักดันเทคโนโลยีเอไอ ให้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เช่นกัน
          นายเคลวิน จาง ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดด้าน โครงสร้างพื้นฐานไอซีที หัวเว่ย กล่าวว่า เราเห็นว่าการหลอมรวมของเทคโนโลยี 5จี เอไอ และคลาวด์นั้น ได้สร้างนิยามใหม่ของการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่ออัจฉริยะช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เร็วขึ้น
          ดังนั้นรัฐบาลและผู้นำอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาปรับใช้และประเทศที่เพิ่งเริ่มต้นปรับใช้เทคโนโลยี ควรนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ จัดลำดับแผนงานด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกันในระดับโลก
          ขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักว่า การเชื่อมต่ออัจฉริยะอาจจะเป็น คำตอบสำหรับการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนและหยั่งรากลึกสำหรับหลายๆ สังคม รวมถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยน แปลง และช่องว่างทางชนชั้นระหว่างคนรวยกับคนจน
          การเชื่อมต่ออัจฉริยะช่วยเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเร็วขึ้น