ทรูเปลี่ยนอีกแล้ว2ผู้บริหารใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา และนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เพื่อดูแลบริหารงานด้านปฏิบัติการของบริษัทให้เข้มแข็งขึ้น ขณะที่นายกิตติณัฐ ทีคะวรรณ และนายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ ซึ่งเดิมร่วมดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ขยับขึ้นเป็นกรรมการบริหารของทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อดูแลขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2562 โดยนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารอาวุโส กลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หลังทำงานกับทรูมา 25 ปี โดยจะดูแลงานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ งานด้านธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด รวมถึงธุรกิจมีเดีย และงานบริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร ส่วนนายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) หลังทำงานกับทรูมากว่า 28 ปี โดยจะดูแลบริหารงานด้านปฏิบัติการครอบคลุม ถึงระบบงานปฏิบัติการเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการลูกค้า และรวมทั้งดูแลหน่วยงานสนับสนุนองค์กร.
          บรรยายใต้ภาพ
          อาณัติ
          สฤษดิ์