SAMTELจ่อประมูลกว่า6พันล.ต่อยอดแบ็กล็อกหนุนอนาคต

ทันหุ้น - SAMTEL เดินหน้าเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาท ตุนงานในมือ (Backlog) โครงการขนาดใหญ่ ที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว กว่า 9 พันล้านบาท พร้อมอวดงบ 3 ไตรมาสแรก รับรู้รายได้แล้ว 7,221 ล้านบาท
          นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL กล่าวว่าจากความสำเร็จในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันมีโครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านบาท จากโครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จจากการเซ็นสัญญาในครึ่งปีแรก อาทิ โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการของทีโอที, โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
          ส่งผลให้จากไตรมาส 3/2562 ที่มีรายได้ทั้งสิ้น 1,950 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 80 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 มีการเซ็นสัญญาโครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,734 ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย, โครงการต่อสัญญาจ้างให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง หรือ CUTE
          ของ บมจ.ท่าอากาศยานไทย, โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพังงา
          สำหรับผลการดำเนินงานของ SAMTEL ตลอด 9 เดือน มีรายได้และกำไรสูงขึ้น เฉลี่ยกว่า 30% โดยมีรายได้รวม 7,221 ล้านบาท และกำไร 310 ล้านบาท รวมแล้วมีโครงการในมือ มูลค่าทั้งสิ้นกว่า  9,000 ล้านบาท
          ในช่วงไตรมาส 4/2562 นี้ คาดว่าภาพรวมของธุรกิจมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ยังมีงานที่รอการประมูลอีกกว่า 30 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 พันล้านบาท อาทิ โครงการของธนาคารออมสิน และบมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นต้น
          บรรยายใต้ภาพ
          จง ดิลกสมบัติ