ADVANCลั่นเอาแน่5G อินทัชกำไร3.35พันล้าน

ADVANC ลั่นพร้อมลงทุน 5G โชว์ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดกว่า 62,000 ล้านบาท-หนี้สินต่ำ ฟาก INTUCH อวดกำไรสุทธิไตรมาส 3/62 โต 24% แตะ 3,348 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 9 เดือนแรก อยู่ที่ 9,193 ล้านบาท ลดลง 5%
          นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมประมูล 5G พร้อมกัน 4 คลื่นความถี่ ได้แก่ คลื่นความถี่ 700 MHz,1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz นั้น หากดูฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง พร้อมลงทุน 5G อย่างไรก็ตาม การลงทุน 5G ให้เหมาะสมต้องพิจารณาว่าธุรกิจทำกำไรได้หรือไม่ด้วย ซึ่งต้องดูทั้ง Ecosystem
          โดยสิ้นไตรมาส 3/2562 บริษัทมีเงินสดในมืออยู่ที่ 11,281 ล้านบาท รวมทั้งมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 62,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 อยู่ที่ 55,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA) อยู่ที่ 1 เท่า หากจะต้องลงทุน 5G ก็สามารถกู้เพิ่มได้
          “5G ในมุมมองของเราจะมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม จะทำให้มีรายได้รูปแบบใหม่ ๆ มีรายได้จากบริการ ICT มากขึ้น เพราะเป็นโซลูชั่น ซึ่งเรามีบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือ CSL ในการให้บริการ ขณะที่ 5G ใช้คลื่นสูงมาก ส่งสัญญาณไปได้สั้น ต้องมีเสาถี่ ต้องลงทุนมหาศาล แต่ยังไม่รู้จะสร้างรายได้อย่างไร รวมทั้งต้องดูการพัฒนาอุปกรณ์ของเวนเดอร์ในอนาคตด้วย ดังนั้นต้องค่อย ๆ พิจารณา พร้อมยืนยันว่าหากมีการลงทุน 5G ก็ยังคงนโยบายการจ่ายปันผลไว้ที่ 70% ของกำไรสุทธิ ไม่ลดลงกว่านี้” นางสาวนัฐิยา กล่าว
          ขณะเดียวกันบริษัทมองว่า 4G ยังมีการเติบโตไปอีก 3 ปีข้างหน้า ดังนั้นมีงบลงทุนต่อเนื่องสำหรับ 4G รวมทั้งธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็มีทิศทางการลงทุนต่อเนื่องเช่นกัน ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณางบลงทุนปี 2563 หลัก ๆ ยังอยู่ที่การเสรมิความจุของ 4G พร้อมคำนึงถึงรูปแบบของการใช้งานโครงข่ายที่รองรับ 5G ในอนาคตด้วย จากงบลงทุนปี 2562 อยู่ที่ 20,000-25,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบลงทุนของธุรกิจโทรศัทพ์เคลื่อนที่ 15,000-20,000 ล้านบาท และงบลงทุนสำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5,000 ล้านบาท
          ทั้งนี้บริษัทคาดว่ารายได้จากการให้บริการหลักปี 2562 จะเติบโต 5-6% จากปีก่อน โดยงวด 9 เดือนแรก รายได้จากการให้บริการหลักอยูที่ 104,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น5.2% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้อยู่ที่ 99,745 ล้านบาท
          สำหรับภาพรวมช่วงไตรมาส 4/2562 คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดลูกค้ารายเดือน ที่มีการย้ายจากระบบเติมเงินมาเป็นรายเดือน รวมทั้งการเติบโตจาก 4G จากการเปลี่ยนจาก 3G มาเป็น 4G ขณะที่มีการแข่งขันทางด้านราคาดาต้า โดยการแข่งขันของตลาดระบบรายเดือนทรงตัว ส่วนการแข่งขันของตลาดระบบเติมเงินจะแข่งขันระดับสูงการเสนอแพ็กเกจราคาถูกแต่ให้ดาต้าสูง
          ด้านธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มองว่าตลาดนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการทำตลาดแบบ FMC หรือการผนวกรวมบริการทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และโทรศัพท์มือถือเป็นแพ็กเกจรวมที่ให้บริการกับลูกค้า โดยต้องการให้ลูกค้า 1 ราย ใช้มากกว่า 1 บริการ และตั้งเป้าหมายมีฐานลูกค้า 1 ล้านราย หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณ 10% จากสิ้นไตรมาส 3/2562 มีฐานลูกค้าอยู่ที่ 937,000 ราย
          :  INTUCH โชว์กำไร 3.35 พันล้าน
          นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/2562 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,348 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,705 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,941 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย ADVANC
          โดยส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน ADVANC ในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 3,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีส่วนแบ่งผลกำไรอยู่ที่ 2,738 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 12% จากไตรมาสก่อน ที่มีส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 2,738 ล้านบาท ขณะที่มีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ในไตรมาส 3/2562 อยู่ที่ 46 ล้านบาท จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ที่มีส่วนแบ่งผลกำไรอยู่ที่ 44 ล้านบาท และจากไตรมาสก่อน ที่มีส่วนแบ่งผลขาดทุนอยู่ที่ 54 ล้านบาท
          ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 กลุ่มอินทัชมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,193 ล้านบาท ลดลง 5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,644 ล้านบาท แม้ว่าส่วนแบ่งผลกำไรจาก ADVANC เพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานจาก THCOM ลดลง เนื่องจากในไตรมาส 1/2561 มีกำไรจากการขายเงินลงทุนใน CSL อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมกำไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว กำไรสุทธิโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9,181 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือนแรกปี 2562 ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนใน ADVANC อยู่ที่ 9,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีส่วนแบ่งผลกำไรอยู่ที่ 9,304 ล้านบาท ขณะที่ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก THCOM อยู่ที่ 112 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 599 ล้านบาท