เร่งควบรวมทีโอที-แคท นัดประชุม4ฝ่ายปิดจ๊อบ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า วันที่ 6 พ.ย.นี้ ได้นัดประชุมร่วม 4 ฝ่าย เพื่อสรุปการควบรวบกิจการ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือแคท เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำข้อสรุปเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่มารับตำแหน่งเกือบ 4 เดือน ได้ประชุมร่วม 4 ฝ่าย คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท, กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที, สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทีโอที และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแคทมากกว่า 2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่มีฝ่ายใดคัดค้าน เพราะเห็นว่าการควบรวมจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต เพื่อลูกหลานของคนทีโอที และแคทเอง ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนสหภาพฯที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งต้องนำข้อมูลไปชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบ “ผมได้ย้ำบอกผู้บริหารและตัวแทนสหภาพฯว่าวันนี้ผู้บริหารและสหภาพฯใกล้เกษียณกันแล้ว ต้องคิดถึงอนาคตองค์กร มากกว่าตัวเอง โดยเฉพาะหลังปี 68 เมื่อสิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้วจะอยู่กันอย่างไร เพราะการทำธุรกิจต้องวางแผน ล่วงหน้ามากกว่า 5 ปี ดังนั้น ต้องวางแผนให้องค์กรแข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืน อย่าคิดเพื่อตัวผู้บริหารเอง”
          นายสังวรณ์ พุ่มเทียน ประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจแคท กล่าวว่า พนักงานแคท เห็นด้วยกับการควบรวม เพราะเป็นการสร้างองค์กรโทรคมนาคมของรัฐให้แข็งแกร่ง หากไม่ทำเมื่อสิ้นสุดใบอนุญาตและไม่มีการปรับองค์กร แคทและทีโอทีอาจต้องยุบองค์กรเหมือนหลายรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐไม่สามารถช่วยเหลือให้อยู่รอดทั้ง 2 องค์กรได้.