"ซีดีจี"จับมือ"เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ"ผุดโครงการ Code Their Dreams: Public Training

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ภายใต้โครงการ "Code Their Dreams" จับมือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลอดโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง ทักษะที่ 3 แห่งโลกอนาคต 1 ใน 10 ทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก มุ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง เพื่อการอยู่รอดและความสำเร็จในโลกแห่งดิจิทัลให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัลเพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอนและปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริง ขับเคลื่อนการศึกษาไทยพร้อมรับสมรภูมิดิจิทัล ประเดิมโครงการ Code Their Dreams: Public Training ผ่าน 4 กิจกรรม โดยได้เริ่มการเรียนการสอนแล้ว ตั้งเป้าสร้างบุคลากรด้านโค้ดดิ้งเพิ่มกว่า 1,000 คน ภายในปี 2020
          นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า เทรนด์โลกในปัจจุบันที่ต้องจับตามองที่จะส่งผลต่อตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาจากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big data และ Cloud ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยจากรายงานของ World Economic Forum (WEF) คาดว่าภายในปี 2565 สัดส่วนการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจักรหรือระบบอัลกอริทึมจะอยู่ที่มนุษย์ 58% เครื่องจักร 42% ซึ่งชี้ให้เห็นว่าโลกการทำงานต้องการคนทำงานที่มีทักษะชุดใหม่โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยทักษะด้านการโค้ดดิ้งจัดเป็น 1 ใน 10 ที่ต้องการสูงสุดระดับประเทศและระดับโลก
          "เทรนด์ดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานในอนาคตของตลาดแรงงานที่มีความต้องการจากตลาดสูงสุด กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงได้ประกาศความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการ Public Training หลักสูตรการเขียน
          โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รับตลาดแรงงานอนาคตทักษะโค้ดดิ้ง โดยจะถ่ายทอดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการเรียนสอนและปูความพร้อมแก่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง" นายนาถกล่าวทั้งนี้ โครงการ Public Training ได้นำร่องด้วยโครงการ In-House Public Training ผ่าน 4 กิจกรรมมุ่งไปที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และครู อาจารย์ โดยมีกิจกรรมเป็นการอบรมคอร์สเรียนต่างๆ อาทิ Scratch Program Training โดยเป็นการสอนความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Scratch เพื่อต่อยอดในการทำแผนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ หรือการสร้างสรรค์เกมของนักเรียน, Mbot Learn & Run-Mun & Fin เพื่อเรียนรู้ประโยชน์จากการหุ่นยนต์ mbot, Sticker Line ให้ทุกคนสามารถทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเองได้, Thunkable สร้าง App บนมือถือแบบง่ายๆ, IoT Smart Building ควบคุมการทำงานของสิ่งรอบตัวด้วยระบบออนไลน์ โดยกิจกรรมทั้งหมดเปิดลงทะเบียนสมัครแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.codetheirdreams.com