กสทช.ปรับค่าธรรมเนียม เบอร์โทร.เรตเดียวทุกค่าย

กสทช.ปรับค่าธรรมเนียม เบอร์โทร.เรตเดียวทุกค่าย
          ผู้จัดการรายวัน360 - บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว ส่วนค่ายที่มีเลขหมายโทรศัพท์ ไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย ให้ออกบทเฉพาะกาล ยกเว้นให้ 2 ปี
          ผู้จัดการรายวัน360 - บอร์ด กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว ส่วนค่ายที่มีเลขหมายโทรศัพท์ไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย ให้ออกบทเฉพาะกาล ยกเว้นให้ 2 ปี
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสทช. มีมติเห็นชอบการทบทวนค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ และเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ โดยเห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียวดังนี้
          1. อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ ให้กำหนดในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน ทำให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีลูกค้าโทรศัพท์ประจำที่ เกิน 5 ล้านเลขหมาย ให้เปลี่ยนมาจ่ายในอัตรา 1 บาท จากเดิมที่จ่ายในอัตรา 1.92 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ ให้กำหนดอัตรา 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละทางเลือกที่นำมาพิจารณา
          จากเดิมที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส, บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดีแทค จ่ายไม่เท่ากัน โดยทรูมูฟ มีเลขหมายที่ต้องจ่ายในอัตรา 2 บาท จำนวน 70% ขณะที่เอไอเอส และดีแทค ส่วนใหญ่ 60-70% มีเลขหมายจ่ายในอัตรา 1 บาท เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ถูกโอนมาจากสัญญาสัมปทานแต่เดิม
          2. ให้มีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ 1 บาท/เลขหมาย/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย คือ MVNO และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และหากมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายใหม่เพิ่มเติม ก็ให้ใช้อัตรา 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน
          นายฐากร กล่าวว่า จากนี้ให้นำอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมข้างต้นบรรจุใน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม แล้วให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภายในเดือน ต.ค.นี้
          "การปรับอัตราใหม่ให้เท่ากันในครั้งนี้ แม้จะทำให้ค่าธรรมเนียมหายไป 200 ล้านบาท แต่ในระยะยาว จะมีประโยชน์ในการบริหารจัดการการคิดค่าธรรมเนียม ไม่สับสนเวลามีการเปลี่ยนค่ายใหม่แต่เบอร์เดิมว่าต้องคิดอัตราไหน ที่สำคัญคือประชาชนต้องได้รับค่าโทร.ที่ถูกลงด้วย และในปี 63-64 เมื่ออัตราในการเก็บเท่าเทียมกันทุกค่าย ก็จะทำให้รายได้ของ กสทช.เพิ่มขึ้น" นายฐากร กล่าว.