กสทฯลุยโชว์เคสดิจิทัลครบวงจร

ลุยเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ รองรับคลาวด์ภาครัฐ
          กรุงเทพธุรกิจ กสทฯจุดพลุงานเน็ตเวิร์คโชว์เคส หวังเพิ่มขีดความสามารถ เสริมศักยภาพของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผนึกเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจไทย-เทศ หวังเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมผลักดันประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท เปิดเผยว่า การจัดงาน แคท เน็ตเวิร์ค โชว์เคส ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และยังส่งผลตั้งแต่ ระดับบุคคล ระดับประเทศ จนถึง ระดับโลก แคทในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม มีภารกิจในการแสวงหา เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับกับความต้องการด้านสื่อสารโทรคมนาคมในทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระดับนานาชาติ
          สำหรับไฮไลต์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ การเปิดเวทีเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายวงการที่จะมาร่วมพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ องค์ความรู้ พร้อม อัพเดทดิจิทัลเทรนด์และนำเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ สร้างความสำเร็จ ด้วยประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การเสริมศักยภาพประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล, การก้าวล้ำนำโลก สู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งอาเซียน, โลกแห่งข้อมูล คือ สิ่งล้ำค่าทางธุรกิจจาก บิ๊กดาต้าสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์, นวัตกรรมเพื่อการสรรค์สร้างอนาคตอันชาญฉลาด รู้ทันนำเทรนด์ แห่งโลกดิจิทัล 2020 เป็นต้น
          "นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจต่างๆ ของแคท ยังได้ร่วมอัปเดตความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร โดยจัดแบ่งเป็นโซนนิ่ง ได้แก่ โซนนวัตกรรม,โซนธุรกิจอัจฉริยะ และโซนผู้อยู่อาศัยยุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอบริการที่หลากหลายที่พร้อมจะตอบโจทย์ทุกความต้องการ"
          นอกจากนี้ แคท ยังได้พัฒนาระบบไอทีและความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อรองรับธุรกิจในยุคดิจิทัล อาทิ ระบบ คลาวด์กลางภาครัฐ (จีดีซีซี) เพื่อเป็น เวอร์ชวล เซิร์ฟเวอร์ของภาครัฐ ซึ่งแคท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.) พัฒนาให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ"
          เขา กล่าวว่า การผลักดันประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน ดิจิทัล ฮับ) แคทกำลังเร่งดำเนินโครงการ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ ทั้งการขยายความจุระบบโครงข่าย และวางโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่ที่เชื่อมโยงประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้
          "คาดว่า การจัดงานครั้งนี้ จะเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะแสดงให้เห็นถึง ขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศไทย ที่แคทมีความมุ่งมั่น พัฒนาบริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า ทางธุรกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นดิจิทัล ไทยแลนด์อย่างสมบูรณ์แบบ" พ.อ.สรรพชัย กล่าว
          ดิจิทัลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และยังส่งผลตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงประเทศ
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์