ICNคว้างานกฟภ.จัดซื้อติดตั้งระบบรับทรัพย์275.80ล.

ทันหุ้น - ICN ยิ้มแก้มปริชนะการประมูลโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล มูลค่า 275.80 ล้านบาทเติมแบ็กล็อกปัจจุบันที่มีอยู่ 1.18  พันล้านบาท คาดทยอยรับรู้ปีนี้ 300-400 ล้านบาท
          นายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นเน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบและวางระบบ (System Integrator) และผู้ให้บริการออกแบบและวางระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานในพื้นที่ กฟก.2 ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ชนะการประมูลดังกล่าว และจะได้มีการลงนามสัญญาจ้างภายในตุลาคม 2562
          โครงการดังกล่าวมีมูลค่าโครงการ 275.80 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินงานภายในระยะเวลา 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
          แบ็กล็อก 1.18 พันล.
          ขณะที่ก่อนหน้านี้ นายมนชัย กล่าวว่า บริษัทยังมีงานที่รอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ปัจจุบันที่ 1,184 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ปีนี้ 300-400 ล้านบาท ที่เหลือจะรับรู้ในปีถัดไป ซึ่งบริษัทตั้งเป้าเพิ่มปริมาณยอด Backlog ปีนี้ขึ้นมาที่ 5-10% จากปีที่ผ่านมา
          สำหรับทิศทางธุรกิจในปีนี้ บริษัทได้รับงานโครงการให้บริการและบำรุงรักษาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโซน C พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจะเริ่มบำรุงรักษาในเดือนธันวาคม 2562 นี้
          อีกทั้งยังมีงานให้บริการบำรุงรักษาสถานีฐานโครงข่ายหลัก และสื่อสัญญาณโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสง Core Switch, Access Switch, Transmission Networks, การให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ยี่ห้อ Huawei, Nokia, ติดตั้งและขยายโครงข่ายระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง Core, Transmission, Access Networks,การพัฒนาระบบ Device Management, ติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพโครงข่ายสื่อสาร, และการติดตั้งระบบ Social Media Management/ Cloud Business Center
          กางแผนงาน 3 ปี
          บริษัทได้วางแผนการเติบโตในทิศทางธุรกิจในระยะ 3 ปี (2563-65) โดยจะเน้นการขยายพื้นที่และกลุ่มลูกค้าใหม่ งานบำรุงรักษาโครงข่ายรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการพัฒนาโครงข่ายเพื่อการเกษตรและสาธารณสุข รวมถึงบริหารจัดการสาธารณูปโภค รวมถึงโครงการนวัตกรรมและความปลอดภัย โครงการโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และระบบขนส่งทางราง รวมถึงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G นอกจากนี้ยังวางเป้าการเติบโตด้านรายได้ต่อปีไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 10% และตั้งเป้ากำไรสุทธิที่ 5%
          สำหรับทิศทางผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังปี 2562 จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะครึ่งปีแรกบริษัทรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานไม่มาก ขณะเดียวกันงานบางโครงการ ถูกเลื่อนรับรู้มาในครึ่งปีหลัง ทำให้ช่วงครึ่งปีหลังน่าจะเติบโตดีกว่า ซึ่งบริษัทมั่นใจรายได้ปีนี้จะเติบโตตามเป้าที่ 10-20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,017.95 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการรับรู้งานในมือ หรือ Backlog และคาดสัดส่วนรายได้จะยังมาจาก ICN เป็นหลักแบ่งเป็น สัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 80% ภาคเอกชน 20% ที่ผ่านมาบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐที่ 65-70% และภาคเอกชน 30-35%