เคาะราคาเพิ่มทุน"กองจัสมิน"ต.ค.

กรุงเทพธุรกิจ   ผู้ถือหน่วยอนุมัติ กองทุนจัสมิน หรือ "JASIF" เพิ่มทุน 3.8 หมื่นล้าน เพื่อซื้อสินทรัพย์ประเภท เส้นใยแก้วนำแสงเข้ากองทุนเพิ่ม  คาด เคาะราคาหน่วยลงทุนได้เดือนต.ค. และเสนอขายภายในปีนี้
          รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIFครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติลงทุนใน ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร การลงทุนในทรัพย์สินส่วนเพิ่มนี้ เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์โดยการซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มจาก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) โดยกำหนดราคา ซื้อขายทรัพย์สินส่วนเพิ่มที่ราคาไม่เกิน 38,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้ยืมซื้อทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติมไม่เกิน 15,500 ล้านบาท  และเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 22,500 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมดังกล่าว กองทุนฯ ยืนยัน การจ่ายเงินปันผลยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปัจจุบันจ่ายเงินปันผลเฉลี่ย  8-9% ต่อปี เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ได้คำนึงถึง ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยสูงสุด ถึงแม้จะมีส่วนของเงินกู้ยืมจำนวน 18,160 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ จะมีการชำระเงินต้นและ ดอกเบี้ยได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดอกเบี้ยต่ำทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินต่ำกว่าต้นทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่อยู่ที่ 8-9%
          อีกทั้ง เมื่อกองทุนฯ ไม่มีภาระชำระหนี้แล้ว ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ JAS จะไม่มีการขายหน่วยออกไปก่อน เพราะถือว่า เป็นการดีที่กองทุนฯ จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่ และด้วยสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ JAS ภายหลังจากมีการลงทุนเพิ่มเติม หากมีผู้เข้ามาลงทุนน้อย ก็ยังพร้อมที่จะ ใช้สิทธิส่วนเกิน ถือหน่วยลงทุนใหม่เพิ่มขึ้น สัดส่วนถึง 33% ภายใน 6 เดือนแรก จากปัจจุบันถือหน่วยลงทุนสัดส่วน 19%  "สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใหม่ของผู้ถือหน่วยรายใหญ่ JAS เป็นการการันตีได้ว่าภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก JAS จะไม่เทขายหน่วยลงทุนออกไปก่อน และถึงแม้มีการลดสัดส่วนถือหน่วยลงทุน ลงมาแต่ก็ยังขายหน่วยลงทุนทั้งหมด ออกไปไม่ได้จนกว่าจะถึงปีที่ 7 ถึงสิ้นสุดสัญญา ถึงจะลดสัดส่วนถือหน่วยลงทุนทั้งหมดออกได้ ทำให้ผู้ถือหน่วยไม่ต้อง กังวล และหากมีการเทขายหน่วยลงทุน ออกมาทั้งหมดในช่วงนั้นก็เป็นเรื่อง ปกติแล้ว"
          แหล่งข่าวกองทุน กล่าวว่า คาดว่า จะสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้กับผู้ลงทุนได้ภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะสามารถกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนได้ในเดือนต.ค.นี้ เพราะยังต้องคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน ที่ออกใหม่มาให้ชัดเจนก่อน