โนเกียโชว์การช็อปเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี 5G

5G จะส่งผลให้เกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วน และในปีนี้ เราได้เริ่มเห็นการเปิดตัว 5G จาก ทั่วโลก ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้เองก็ได้กลายเป็นจุดสนใจว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไรและ อย่างไร ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่ง ในตลาดดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่าง รวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ประเทศไทย จะได้ประโยชน์จากการนำ 5G มาใช้ ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
          ภายในงาน Nokia Innovation Day 2019 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โนเกีย ได้นำนวัตกรรมสำหรับยุคแห่งการเชื่อมต่อ โดยเทคโนโลยี 5G มาจัดแสดงให้ กับลูกค้าและพันธมิตร อาทิ โซลูชั่น 5G สำหรับประเทศไทย 4.0 โนเกียได้สาธิตให้เห็นว่าการใช้งานของระบบอัตโนมัติและการรวมกันของข้อมูลสามารถช่วยองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ให้ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะต่อไป รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อให้ผู้บริโภคในยุค 5G โดยโนเกียสาธิตประสบการณ์การช็อปเสมือนจริง การประยุกต์ใช้ 5G เพื่อรวมร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกทั่วไปเข้าด้วยกัน โดยให้ผู้ใช้ลองสวมใส่เสื้อผ้าจริงผ่านกระจกเสมือนจริง ซึ่งผู้ทดลองจะถูกสแกนและวัดขนาดตัวตามเวลาจริง และแปลงค่าที่วัดได้เป็นขนาดเสื้อผ้าที่พอดีกับขนาดตัวตามยี่ห้อและเสื้อผ้าที่จะผลิตตามความต้องการ
          มร.เซบาสเตียน โลฮอง ผู้อำนวยการบริษัทโนเกีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า "ด้วย 5G ที่กำลังจะมาถึงประเทศไทย จะมี การก้าวกระโดดในเรื่องของ การเชื่อมต่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งหมายความว่าธุรกิจและองค์กรในประเทศจะต้องปรับตัวเตรียมสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาถึง 5G จะช่วยกระตุ้นวิสัยทัศน์ดิจิทัลนี้ และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านการพัฒนามนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศ