กสทช.เล็งถกอาเซียนคุมค่าบริการโอทีที

 กสทช.เตรียมหารือที่ประชุมอาเซียน หวังควบคุมค่าบริการ "โอทีที" ย้ำเป็นการเก็บรายได้จากเอกชนที่ใช้โครงข่ายไม่ได้เก็บเพิ่มจากประชาชนแน่นอน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมของผู้นำองค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Telecommunication Regulator's Council : ATRC ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 20-23 ส.ค.2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท ซึ่งหัวข้อที่สำคัญในการประชุม คือ เรื่องกิจการที่ให้บริการบนโครงข่ายโทรคมนาคม (โอทีที), การกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อแนะนำอาเซียนว่าด้วยการบริการอย่างทั่วถึงในอนาคต สำหรับระบบนิเวศบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงว่าจะมีแนวทางในการดำเนินกิจการอย่างไร ซึ่งจะเน้นไปที่โอทีที ได้แก่ ไลน์, ไลน์ทีวี, เฟซบุ๊ก ไลฟ์, เฟซบุ๊ก และยูทูบ ส่วนตัวต้องการให้พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและการเก็บอัตราค่าบริการเพื่อได้ข้อยุติร่วมกันทั้งหมด
          อย่างไรก็ตาม วันที่ 19 ส.ค.นี้ จะหารือเรื่องโอทีทีให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอต่อที่ประชุม ATRC เพื่อพิจารณาวันที่ 20 ส.ค. ว่าจะมีแนวทางในการกำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างไร โดยประเทศไทยจะเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการที่จะกำกับดูแลโอทีที ที่จะดึงรายได้จากผู้ประกอบการเข้าสู่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และจะเป็นแนวทางที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งค่าบริการความเป็นส่วนตัวรวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันในการให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ไม่ผลักภาระให้กับประชาชน
          "เรื่องนี้สำคัญมาก และท้าทายการกำกับดูแลโอทีทีในภูมิภาคอาเซียน จึงจำเป็นต้องได้ฉันทามติร่วมกัน ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนมาตลอดว่าควรเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการ แต่ไม่ใช่การเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้นจากประชาชน จึงขอให้ทุกฝ่ายให้ความเข้าใจว่าการเก็บค่าบริการโอทีทีจะพิจารณาจากปริมาณทราฟฟิกดาต้าที่มีการใช้งานผ่านเกตเวย์ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ประกอบการกิจการ โอทีทีต่างเข้ามากอบโกยรายได้จากประเทศไทย แต่ไม่เคยต้องเสียค่าใช้จ่าย"
          รายงานข่าวระบุว่า ได้มีแนวคิดในการจัดเก็บรายได้จากกิจการโอทีที คือ 1. ให้บริษัทผู้ให้บริการโซเชียล มีเดีย และกิจการโอทีที มาลงทุนเปิดบริษัทในประเทศไทยโดยถือหุ้น  51% แต่แนวคิดนี้ไม่มีผู้ให้บริการรายใดตอบสนอง แนวคิดที่ 2. เสนอโดย กสทช.ที่ให้จัดเก็บรายได้โดยคำนวณจากปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ แต่ถูกคัดค้าน หลายฝ่ายเห็นว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ไม่มีหน้าที่เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่าย และ 3. ตั้งเกตเวย์กลางร่วมระหว่างทุกประเทศในอาเซียน เมื่อผู้ใช้บริการต้องการชำระค่าบริการให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียหรือผู้ให้บริการโอทีที จะต้องมาชำระผ่านเกตเวย์กลาง เป็นต้น.
--จบ--