"ทีโอที"ท้าดูท่อร้อยสายใต้ดิน 2,000 กม.ทั่วกรุง

ทีโอที ลั่น มีท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่ กทม.เกิน 2,000 กิโลเมตร ชี้ตัวเลขที่ กสทช.ระบุว่ามีหลักฐานแค่ 200 กิโลเมตรไม่ใช่เรื่องจริง พร้อมเชิญผู้เกี่ยวข้องเปิดฝาท่อดูของจริงทุกตารางนิ้วใน กทม.
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรุงเทพธนาคม ระบุว่า ทีโอทีมีท่อร้อยสายในพื้นที่กรุงเทพฯ เพียงแค่ 200 กิโลเมตรนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากทีโอที ดำเนินกิจการมาตั้งแต่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศ ไทยตั้งเมื่อปี 2497 ดังนั้น มีท่อร้อยสายใต้ดินครอบคลุมเกือบจะเต็มทุกพื้นที่ในถนนหลักของกรุงเทพฯ และมีมากเกินกว่า 2,000 กิโลเมตรแน่นอน ซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการจับประเด็นผิด เพราะก่อนหน้านี้กรุงเทพมหา นคร ได้มาขอแบบแปลนท่อร้อยสายของทีโอที และทีโอทีได้ส่งแบบท่อร้อยสายไปเพียง 200 กิโลเมตร ตามพื้นที่สำคัญเท่านั้น
          "ผมท้าให้นั่งรถหรือเดินตรวจตามถนนในกรุงเทพฯ และยืนยันว่ามีเกิน 2,000 กิโลเมตร ไม่ใช่ 200 กิโลเมตรแน่นอน เรามีทั้งที่เป็นแบบในคอมพิวเตอร์ และการจดบันทึกแบบในอดีต ซึ่งยอมรับอาจจะไม่มีเอกสารแสดงแต่พร้อมจะพิสูจน์ ทีโอทีมีทั้งท่อขนาด 4 นิ้ว กว้างไปถึง 10 กว่านิ้ว ซึ่งการเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงทำให้มีการอนุมัติให้กรุงเทพธนาคม ดำเนินโครงการท่อร้อยสายจำนวน 2,400 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 2,600 กิโลเมตร"
          ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องการจะก้าวล่วงใคร เพียงแต่อยากให้เข้าใจการลงทุนมันมีของเดิมที่ใช้งานอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม และการให้โอปเรเตอร์ทุกรายต้องเช่ากับกรุงเทพธนาคมเท่านั้น น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เพราะทีโอทีมีท่อพร้อมใช้งานจริง ๆ
          สำหรับแนวทางการแก้ปัญหามี 4 องค์กรสำคัญที่ต้องร่วมกันจัดการคือ 1. ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ หรือโอปเรเตอร์ เพราะการนำสายที่เคยพาดเสามาลงดินต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น จึงควรฟังความเห็นว่าจะอยู่รอดได้อย่างไร 2.ผู้ที่มีท่อให้บริการโดยเฉพาะการคิดค่าเช่าที่เหมาะสม 3.ผู้กำกับดูแลคือ กสทช.ที่เก็บค่าธรรมเนียมต้องดูว่าจะสามารถช่วยลดตรงไหน เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ และ 4. เมือง คือกรุงเทพมหานคร ต้องดูว่าจะดูแลอย่างไรให้ผู้ดำเนินการอยู่รอดได้ ซึ่งทุกฝ่ายควรเดินหน้าหารือร่วมกันอีกรอบ เพื่อให้ได้ความชัดเจนในการทำงานร่วมกันทั้งหมด.