เอไอเอส นำความรู้ยุคดิจิทัลเสริมความแกร่งธุรกิจ

ความผันผวนทางดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลกระทบต่อทุกคนจนทำให้ภาคธุรกิจที่ปรับตัวแทบไม่ทันเพื่อรองรับเทรนด์ของเอไอเอสผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (AIS) จึงเดินหน้า "ภารกิจคิดเผื่อ" จัดงาน "AIS ACADEMY for THAIs : to the Region "องค์ความรู้สู่ภูมิภาคครั้งแรกเพื่อเตรียมความพร้อมปรับในการเปลี่ยนธุรกิจและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการนำ Big Data มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับเหล่าผู้ประกอบการหน่วยงาน ภาครัฐ-เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม่
          ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเอไอเอส "กานติมา เลอเลิศยุติธรรม" กล่าวในงานว่าเอไอเอสให้ความสำคัญกับการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะภาคธุรกิจในยุค Digital Disruption ที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบทั้งในระดับตัวบุคคลและผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมนั่นจึงเป็นที่มาของภารกิจคิดเผื่อครั้งที่ 3 โดย AIS Academy ต้องการขยายองค์ความรู้ส่งต่อไปยังภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้ได้เชิญเหล่าวิทยากรชั้นนำของภาคธุรกิจไทยและระดับโลก ทั้งจาก Google Cloud, ไอบีเอ็มประเทศไทย, Amazon Web Services, The Standard เป็นต้นมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการทำ Business Trans for mation หลากหลายมุมมองรวมทั้งการนำ Big Data มาช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคธุรกิจในภูมิภาคได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะมีส่วนช่วยเสริมทางเลือกในการต่อยอดของภาคธุรกิจให้แข็งแกร่งและยังช่วยจุดประกายให้กับเหล่าสตาร์ตอัพยูนิคอร์นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนักศึกษา เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มนำ Big Data มาใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆ หรือสร้างสรรค์แผนธุรกิจใหม่ๆ
          ดร.กวิณพงศ์ ฉัตรานนท์ หัวหน้าแผนกงานบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เอไอเอสร่วมแชร์ความรู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่ผู้ประกอบการหรือธุรกิจได้รับจากผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำมาศึกษาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลยอดขายช่วงเวลาในการซื้อลักษณะของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศวัยอาชีพความสนใจฯลฯ นำข้อมูลต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์จะทำให้สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ว่ามีความสนใจอะไรต้องการอะไรเข้าใจในตัวผู้บริโภคและทำให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจซึ่งการคาดการณ์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำก็จะช่วยทำให้นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างตรงจุด ด้าน จุลนิตย์ วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการร่วมงานว่า ขอบคุณเอไอเอสที่ได้จัดงานแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชาวเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในภูมิภาคอย่างมาก ถือเป็นข้อมูลความรู้สำหรับเตรียมความพร้อมและนำไปปรับใช้ได้อย่างดี.

          บรรยายใต้ภาพ 
          ผู้บริหารเอไอเอส นำทีมผู้บริหารจากหลายธุรกิจชั้นนำของไทย และระดับนานาชาติ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้.