มทร.อีสานลุย"โคราชสมาร์ตซิตี้"

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) อีสาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา โดยนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนคร ราชสีมา และบริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนายสาธิต สาตรพันธุ์ กรรมการบริหาร มัลติ อินโนเวชั่น กรุ๊ป ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมืองโคราชสมาร์ตซิตี้
          สำหรับเป้าหมายการลงนามครั้งนี้เพื่อพัฒนาเมืองนครราชสีมาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำนวัตกรรมมาสนับสนุนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการร่วมมือกับเทศบาลนครครั้งนี้มุ่งพัฒนาด้านการคมนาคมอัจฉริยะเป็นหลัก โดย มทร.อีสานเป็นผู้นำทั้งด้านระบบราง อากาศยาน และโลจิสติกส์
--จบ--