ก.ล.ต.คาดใช้ "AI" จับพฤติกรรมปั่นหุ้นภายในปี62

นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบังคับใช้กฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เปิดเผยว่า ก.ล.ต.จะทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ เอไอ มาเป็นตัวช่วยในกระบวนการตรวจสอบการสร้างราคา(ปั่นหุ้น) ซึ่งตามแผนงานจะทำให้เสร็จภายในปี 2562นี้
          โดยเอไอจะทำหน้าที่ตรวจจับพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าการปั่นหุ้น สำหรับข้อดีของการใช้เอไอ มาเป็นตัวช่วยจะทำให้ร่นระยะเวลาในการตรวจสอบปั่นหุ้นได้เร็วขึ้น
          "เอไอจะช่วยได้บางส่วนในบางขบวนการ เช่น การรวบรวมข้อมูลการซื้อขาย แต่เราต้องป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปั่นหุ้นในอดีต หรือข้อมูลย้อนหลังหลายๆปีเพื่อให้เอไอ ได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมการปั่นหุ้นมีแบบไหนบ้าง"
          นายศักรินทร์ ยกตัวอย่างกรณีประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมเอไอเพื่อนำมาใช้ในการตรวจจับปั่นหุ้นว่า ได้มีการใช้ข้อมูลพฤติกรรมการปั่นหุ้นย้อนหลัง 10-20 ปี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการคลีนซิ่ง หรือคัดกรองไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทั้งหมด