กว่าสามหมื่นหลังลงทะเบียนใช้สิทธิเน็ตบ้านฟรี

เลขาธิการ กสทช.เผยประชาชน 36,814 ครัวเรือน ลงทะเบียนตอบรับสิทธิใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรี 3 ปี ตามโครงการ USO NET ชายขอบ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10Mbps ฟรี 3 ปีตามโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือที่เรียกว่าโครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิจำนวน 394,904 ครัวเรือน ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง
          สำนักงาน กสทช.จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbps ให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิโดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อนและตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อนและเมื่อติดตั้งเรียบร้อยครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10Mbps ได้ฟรีเป็นเวลา 3 ปีโดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง
          สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช.แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเพียงเดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าอัตราที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน
          เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช.เป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการเน็ตประชารัฐของรัฐบาลที่จะจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย โดยจะจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps แก่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่โครงการ อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) รวม 1,317 แห่ง พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน และจะมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีตลอดระยะเวลา 5 ปี มีอาคารศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะจำนวน 763 ศูนย์ ซึ่งจะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมผู้ดูแลประจำศูนย์อย่างน้อย 1 คน รวมถึงให้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ยังมี Wi-Fi AccessPoint บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะจำนวน 3,149 จุด (หมู่บ้านละจุด) ให้บริการด้วย.