กทม.ลักไก่ ท่อร้อยสาย ไร้ราคากลาง

 TDRI หวั่นรายย่อย อยู่ยาก
          กรุงเทพธนาคม อ้างสัญญาเช่าบริการ เหตุไม่กำหนดราคากลางในทีโออาร์ โครงการท่อร้อยสายสื่อสาร2.5 หมื่นล้าน ประกาศลุยไฟเดินหน้าลงนามสัญญา ทรู สิ้นเดือนก.ค.นี้ ก่อนเจรจา กสทช. กำหนดอัตราค่าบริการ
          กรุงเทพธนาคม วิสาหกิจภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกาศเดินหน้าลงนามในสัญญาหลัก โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินระยะทาง 2,450 กิโลเมตร มูลค่า 25,000 ล้านบาท กับบริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือทรู ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ท่ามกลางเสียงทักท้วง และจากการตรวจสอบของ"ฐานเศรษฐกิจ"พบว่าการประมูลโครงการท่อร้อยสายของกรุงเทพธนาคมครั้งนี้ ไม่ได้กำหนดราคากลางโครงการไว้ในเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนเข้ามาเป็นผู้ใช้บริการ เหมือนกับการประมูลงานภาครัฐทั่วไปที่ทุกโครงการจะต้องมีการกำหนดราคากลางเอาไว้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ
          นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตว่าเอกสารประกวดราคากำหนดให้สิทธิผู้ชนะการประมูลได้สิทธิใช้บริการท่อร้อยสาย 80% เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบโครงข่ายทั้งหมดให้ผู้ชนะประมูล ซึ่งกรุงเทพธนาคมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดกรุงเทพธนาคมจึงต้องเร่งเปิดประมูล เพราะในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าท่อร้อยสายสื่อสารที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ยังไม่ออกประกาศราคากลางออกมา
          "ภายในเดือนนี้ กรุงเทพธนาคมจะเรียก ทรูอินเตอร์เน็ต มาเซ็นสัญญาหลักเรื่องขอเช่าใช้ท่อ 80% ขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาจาก 30 ข้อเหลือเพียง 16 ข้อ เหตุที่ทรูอินเตอร์เน็ตขอเช่าท่อ 80% เป็นการวางแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัท" นายกิติศักดิ์ อร่ามเรือง ประธานกรรมการ ของ เคที ให้สัมภาษณ์กับ "ฐานเศรษฐกิจ"
          อย่างไรก็ตามเมื่อเซ็นสัญญาหลักแล้ว ทรู อินเตอร์เน็ต ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก้อนแรก 10-15% ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมไปถึงผลตอบแทน ซึ่งตัวเลขยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ขณะที่กรุงเทพธนาคมเองก็ได้เจรจากับสถาบันการเงิน 10 แห่งเพื่อขอกู้เงินในสัดส่วน 50% จากเงินลงทุนโครงการทั้งหมดประมาณ 20,000-25,000 ล้านบาท หรือประมาณ 10,000-12,500 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นเงินลงทุนในโครงการ
          ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ได้กำหนดราคากลางไว้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นการเก็บค่าเช่าใช้บริการเป็นการเจรจาร่วมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาค่าเช่าท่อร้อยสายกับ กสทช. ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมือถือ กลุ่มผู้ให้บริการบรอดแบนด์และ กลุ่มเคเบิลทีวี โดยจะคิดอัตราต่างกัน เพราะผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะไม่มีกำลังจ่ายค่าเช่าเหมือนกับรายใหญ่
          "อย่าเอา เคที ไปผูกโยงว่าเราอุ้ม 'ทรู' เพราะเรา ไม่ได้ทำธุรกิจแสวงผลกำไร แต่เราทำโครงสร้างพื้นฐานให้ทุกคนใช้งานร่วมกันและมาแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกัน ที่ผ่านมาเราเปิดกว้างให้ทุกรายยื่นข้อเสนอ แต่ก็ไม่มีใครยื่นข้อเสนอเข้ามามีแต่ ทรู อินเตอร์เน็ต เพียงรายเดียวเท่านั้น"
          ขณะที่นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า โครงการท่อร้อยสายใต้ดินน่าจะเข้าข่ายพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเพราะเป็นการให้สัมปทานโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
          ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมจำนวน 6 ราย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือสรท.ทีโอที ได้ส่งหนังสือร้องเรียนคัดค้านไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ทบทวนโครงการดังกล่าว
          ผู้ประกอบการโทรคมนาคมยืนยันตรงกันว่าจะเช่าท่อร้อยสายของ ทีโอที เหมือนเดิม หาก กรุงเทพธนาคมกำหนดอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังนี้มีข้อกังวลอีกหลายเรื่อง เช่น ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร ค่าเช่าสุทธิ 200 ล้านบาทต่อปี หากมีรายได้สุทธิไม่ถึงผู้ประกอบการรายเล็กอยู่ยากอาจเข้าข่ายจำกัดการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทำให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็กไม่อาจแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้ เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกกิจการ