สัมภาษณ์: ไขปม ท่อร้อยสาย ให้สิทธิ์เอกชน80%ไม่ผูกขาด

กำลังเป็นคำถาม สำหรับ กลุ่มผู้ประกอบการโทรคมนาคม กับกรณีค่าเช่าโครงข่ายสื่อสารลงใต้ดิน ระยะทาง 2,450 กิโลเมตร ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที ได้คัดเลือก บริษัททรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด มารับสัมปทานเป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยมูลค่าโครงการ 2 หมื่นล้านบาท และจัดเก็บค่าเช่าสูงกว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
          อย่างไรก็ตาม "ฐานเศรษฐกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช.ในฐานะองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องให้ใบอนุญาตและ กำหนดอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย
          ทางออก
          ทุกฝ่ายต้องหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้สิทธิทางสาย และผู้รับบริการ เรื่องนี้ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
          คำถามคือผูกขาดรายเดียว
          ไม่เกี่ยวเพราะกรุงเทพธนาคมเปิดให้ใช้เพื่อสร้างผลประโยชน์ของประเทศ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้สิทธิในการบริหารท่อ 80% ส่วนอีก 20% กทม. จะคงไว้เพื่อใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสารของภาครัฐ เช่น ด้านการจราจร กล้องวงจรปิด (CCTV)
          ดังนั้นหลักเกณฑ์ของการให้บริการและสิทธิต่างๆ กีดกันไม่ได้ บรรดาผู้ร้องเรียนอาจได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนว่ากีดกันไม่ให้คนอื่นมาใช้หรือเก็บค่าเช่าแพง
          เพราะค่าเช่าท่อร้อยสาย กสทช.กำลังหาจุดร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันราคาไหนจึงจะเหมาะสมที่สุด
          อัตราค่าเช่าท่อสรุปแล้วหรือยัง
          ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง กสทช. จึงไม่สามารถประกาศอัตราค่าเช่าท่อร้อยสาย และโครงการนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กสทช. เพราะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ กทม. และ ธนาคม
          สิ่งที่ผู้ประกอบการโทร คมนาคมออกมาคัดค้านเพราะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ยังสามารถ ออก ม. 44 ได้
          นำราคาของทีโอทีเปรียบเทียบ
          กระทรวงดีอี (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) มีมติให้ ทีโอที, กสท, กฟน.และ รฟม. ร่วมกันดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายสื่อสารโทรคมนาคมไปพร้อมกับการก่อสร้างสถานี รถไฟฟ้า และกระทรวงได้เห็นชอบตามที่ ทีโอที, กสท เสนอปรับลดอัตราค่าเช่าใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินให้มีราคาเป็น 9,650 บาท/ท่อย่อย/กิโลเมตร/เดือน (เฉพาะโครงการมหานครแห่งอาเซียน)
          ท่อร้อยสายของ ทีโอที ของเดิมสร้างอยู่เกาะกลางถนน แต่แนวคิดใหม่ของ กทม.วางท่อร้อยสายบนทางเท้า ที่สำคัญ กทม.เป็นเจ้าของพื้นที่ และทำตามมติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินในพื้นที่ กทม.
          ใบอนุญาตหมดก่อนสัมปทาน
          ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสูงสุดอยู่ที่ 15 ปี แต่โครงการท่อร้อยสายมีระยะเวลา 30 ปี เมื่อใบอนุญาตหมดอายุสามารถมาต่อใหม่ได้ เพราะโครงการนี้ลงทุน 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวาล 15 ปีคงไม่คุ้มทุน
          "เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตเมื่อสัญญาหมดลงสามารถขอต่อใบอนุญาตใหม่ได้"