TRUEลุยรับคลื่น700วันนี้ ลั่นคุ้มแลกยืดจ่ายคลื่น900

วันนี้ “กสทช.” เปิดจัดสรรไลเซนส์คลื่น 700 MHz มั่นใจ 3 ค่ายมือถือมาครบทุกราย ขณะที่ TRUE พร้อมรับไลเซนส์คลื่น 700 MHz หลังประเมินคุ้มค่าแลกยืดจ่ายคลื่น 900 MHz ฟาก ADVANC-DTAC รอฟันธงเข้า-ไม่เข้าในเช้าวันนี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (19 มิ.ย. 2562) สำนักงานกสทช.เปิดรับคำขอใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz (คลื่นความถี่ 700 MHz) โดยเวลา 08.30-12.00 น. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรร จากนั้นในเวลา 14.00 น. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
          โดยยังมั่นใจว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเข้ามายื่นคำขอใบอนุญาต และเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz
          แหล่งข่าวจาก TRUE กล่าวว่า การเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz เพื่อแลกกับการได้ขยายการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จาก 4 งวด เป็น 10 งวด นับแต่ปีที่รับใบอนุญาต มองว่ามีความคุ้มค่า
          “เดิมเราต้องจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายในปี 2563 จำนวนกว่า 60,000 ล้านบาท แต่หากเราเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz เราได้ยืดจ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHz ออกไป เหลือจ่ายปี 2563 แค่ประมาณ 23,000 ล้านบาท และปี 2564-2568 จ่ายปีละประมาณ 8,000 ล้านบาท ส่วนคลื่น 700 MHz ราคา 17,584 ล้านบาท แบ่งจ่าย 10 ปี ตกปีละประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท ถือว่าเป็นดอกเบี้ย ดังนั้นจึงมองว่าคุ้มค่า” แหล่งข่าว กล่าว
          ทั้งนี้ บริษัทเสนอให้มีการระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนระหว่างคลื่น 700 MHz ด้านขวาสุด กับคลื่นความถี่ไมโครโฟนเพิ่มเติมในประกาศฯ อย่างชัดเจน ซึ่งหากกสทช.ไม่มีการระบุข้อกำหนดดังกล่าว มองว่าการเข้ารับจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ครั้งนี้ ไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามบริษัทจะเข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบอร์ด
          นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ADVANC กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ได้มีการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz แล้ว อย่างไรก็ตามบอร์ดยังไม่ได้แจ้งผลว่าจะเข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวหรือไม่ โดยเมื่อบอร์ดแจ้งผลจะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อไป ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันนี้
          ก่อนหน้านี้ นายนฤพนธ์ รัตสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ DTAC กล่าวว่า บริษัทจะมีการประชุมบอร์ดในช่วงเช้าวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เพื่อพิจารณาว่าจะเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz หรือไม่
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศกสทช.เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz กำหนดให้จัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890-915 MHz/935-960 MHz (คลื่นความถี่ 900 MHz) รวม 30 MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2x10 MHz ราคาชุดละ 17,584 ล้านบาท ใบอนุญาตอายุ 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 และงวดการชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด 10 ปี
          โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ได้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz จะได้ขยายการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จาก 4 งวด เป็น 10 งวด นับแต่ปีที่รับใบอนุญาต ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562