หัวเว่ยเปิดโซลูชั่นไร้สายระบบราง

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทียนจิน 712 คอมมูนิเคชัน แอนด์ บรอดแคสติง จำกัด เปิดตัวโซลูชันแอลทีอี-อาร์ (LTE-R) เพื่อการสื่อสารไร้สายที่ล้ำสมัยสำหรับระบบราง ช่วยให้การติดต่อสื่อสารมีความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ และชาญฉลาด เสริมสร้างความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานให้กับผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง
          ทั้งนี้ รากฐานสำคัญของขนส่งทางรางที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ คือ การสังเคราะห์ข้อมูลระหว่างผู้โดยสาร รถไฟและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่การพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติ รถไฟอัจฉริยะและสมาร์ทสเตชั่น ทำให้เกิดความต้องการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีความเร็วสูงและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น จึงนำไปสู่การพัฒนาโซลูชันแอลทีอี-อาร์ เพื่อตอบสนองความต้องการและทำให้รถไฟทั้งระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
          โซลูชันแอลทีอี-อาร์ รองรับการพัฒนาสู่ 5จี และการเชื่อมต่อกับจีเอสเอ็ม-อาร์มา พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น บริการมัลติเพิล ทรั้งค์กิ้งหลากแบบ อย่างบริการ พุช-ทูทอล์ค ในภาวะฉุกเฉิน เสียง วีดิโอและดาต้า ทั้งช่วยควบคุมรถไฟและการเดินรถไฟ ระบบข้อมูลผู้โดยสาร กล้องวงจรปิดซีซีทีวี และบริการทางรางอื่นๆ โซลูชันนี้เมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยี 5จี จะช่วยให้ระบบรถไฟอัจฉริยะในอนาคตที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันเกิดขึ้นได้