กทม.-กสทช.จับมือนำสายสื่อสารลงดิน4จุด

กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการส่งเสริมพัฒนาและกำหนดแนวทางการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดโครงการก่อสร้างโครงข่าย ท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้า เดอะสตรีท ถนนรัชดาภิเษก
          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ว่ากรุงเทพมหานครได้มอบหมายบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจของกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อร้อยสาย บนถนนสายหลักและสายรองทั่วกรุงเทพฯ รวมระยะทางประมาณ 2,450 กม. รวมมูลค่าโครงการ รวมกว่า 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพตอนเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และ กรุงธนใต้ จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั้ง 4 พื้นที่ในเดือนมิถุนายนนี้ ให้แล้วเสร็จทั้งโครงการภายใน 2 ปี เพื่อให้ภูมิทัศน์เมือง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเกิดความปลอดภัย แก่ประชาชน
          ทั้งนี้ จะเริ่มในพื้นที่นำร่อง 4 จุดพร้อมกัน ประกอบด้วย พื้นที่ 1 กรุงเทพเหนือ ระยะทาง 620 กม. นำร่องบริเวณถนนวิทยุ ช่วงถนนพระรามที่ 1-ถนนเพชรบุรี รวม 1.4 กม. พื้นที่ 2 กรุงเทพตะวันออก ระยะทาง 605 กม. นำร่องบริเวณถนนรัชดาภิเษก จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ประตู 2 และประตู 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 7 และซอยประชาสันติ และบริเวณถนนเทียมร่วมมิตร จากถนนรัชดาภิเษกถึงหน้าอาคารไซเบอร์เวิลด์ (CW Tower) รวม 1.95 กม. พื้นที่ 3 กรุงธนเหนือ ระยะทางรวม 605 กม. นำร่องบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 68 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 รวม 1.7 กม. และพื้นที่ 4 กรุงธนใต้ ระยะทางรวม 620 กม. นำร่องบริเวณถนนวิทยุ ช่วงถนนพระราม 1 ถึงถนนพระราม 4 ระยะทาง 1.9 กม.
          ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจสภาพพื้นที่ และประสานข้อมูลหน่วยงานสาธารณูปโภค โดยจะใช้วิธีการขุดเจาะวางท่อร้อยสายใต้ดินด้วยเทคโนโลยีไมโครดัก (Micro duct) 2 รูปแบบ คือ 1.การก่อสร้างแบบเจาะลากท่อ HorizontalDirectional Drill (HDD) และ 2.การก่อสร้างแบบเปิดหน้าดิน Open Cut (Semi-Direct-Burial) ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย ขุดเจาะ เปิดหน้าดินน้อย และช่วยประหยัดพื้นที่ โดยจะเริ่มขุดเจาะและวางท่อร้อยสายประมาณเดือนกรกฎาคม 2562