จับตาADVANC-DTAC-TRUE เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz ในพรุ่งนี้

 จับตา ADVANC-DTAC-TRUE เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz พรุ่งนี้ หลังกสทช.เปิดรับคำขอใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz 3 ใบ ใบอนุญาตละ 10 MHz ราคา 17,584 ล้านบาท ฟากบล.เคจีไอฯคาด 3 ค่ายมือถือเข้ารับจัดสรร ต่างจากบล.โนมูระฯคาดเข้ารับจัดสรรแค่ TRUE และ ADVANC
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย. 2562) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดรับคำขอใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz (คลื่นความถี่ 700 MHz) หลังจากได้เปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 7-14 มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ แบ่งเป็นช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. เปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดสรร ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนด รวมทั้งชำระค่าพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 10,000 บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และวางหลักประกันเป็นเช็คสถาบันการเงิน 880 ล้านบาท
          จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ ย่าน 700 MHz โดยกรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตเพียง 1 ราย ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวน 1 ชุด ส่วนกรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายสามารถเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการจำนวน 1 ชุด
          โดยในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หากผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกัน สำนักงาน กสทช.จะพิจารณาจาก 1.ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเป็นจำนวนเงินที่ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายเสนอ โดยผู้ที่เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่าจะได้สิทธิเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน 2.กรณีมีผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน สำนักงาน กสทช.จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน และ 3.กรณีไม่มีผู้ใดเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม สำนักงาน กสทช.จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับของผู้ที่จะได้รับสิทธิในการเลือกชุดคลื่นความถี่นั้นก่อน
          ดังนั้นต้องจับตาว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเข้ามายื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตครบทุกรายหรือไม่
          สำหรับประกาศ กสทช.เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz กำหนดให้จัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ให้กับผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 890-915 MHz/935-960 MHz (คลื่นความถี่ 900 MHz) รวม 30 MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่จำนวน 3 ชุด ชุดละ 2x10 MHz ราคาชุดละ 17,584 ล้านบาท ใบอนุญาตอายุ 15 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 และงวดการชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด 10 ปี
          โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ได้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz จะได้ขยายการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz จาก 4 งวด เป็น 10 งวด นับแต่ปีที่รับใบอนุญาต ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562
          บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ราคาคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ กสทช.ตั้งไว้ที่ 17,584 ล้านบาท/ใบอนุญาต ขนาด 10 MHz ถือว่าค่อนข้างแพง เนื่องจากต้นทุนต่อ 1 MHz ของคลื่น 700 MHz ของไทยสูงเป็นอันดับ 3 เมื่อเทียบกับ 10 ประเทศ ในยุโรป และเอเชียแปซิฟิก
          อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผู้ประกอบการมือถือทุกรายจะรับใบอนุญาตในรอบนี้ เนื่องจากจะได้สิทธิยืดระยะเวลาชำระค่าคลื่น 900 MHz, คลื่น 700 MHz เป็นคลื่นมาตรฐานสำหรับการให้บริการ 5G ในย่านความถี่ต่ำ, ในที่สุดผู้ประกอบการมือถือในประเทศไทยก็ต้องให้บริการ 5G ตามกระแสโลก และผู้ประกอบการที่เริ่มเร็วกว่าจะได้เปรียบคู่แข่ง
          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า หากเทียบกับความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้จากการขอขยายเวลาการชำระค่างวดใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ประเมินว่า TRUE เป็นผู้ประกอบการที่เป็นไปได้สูงสุดที่จะเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz รองลงมา คือ ADVANC ที่มูลค่าปัจจุบัน (NPV) ของผลตอบแทนที่ได้จากการขยายระยะเวลาจ่ายคลื่น 900 MHz กับต้นทุนใบอนุญาตเริ่มใกล้เคียงกัน ส่วน DTAC คาดว่ายังเป็นรายเดียวที่จะไม่เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz เนื่องจากได้ไม่คุ้มเสีย