"สามารถเทลคอม"รุกไอซีทีแอร์ไลน์เต็มสูบ

กรุงเทพธุรกิจ สามารถเทลคอม กวาดกำไร ไตรมาสแรกโต 150% มั่นใจตั้งเป้ารายได้ทั้งปี 1 หมื่นล้านบาท จากการประมูลงานทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมรุกตลาดแอร์ไลน์-แอร์พอร์ต นำเทคโนโลยียกระดับมาตรฐานสนามบินภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ คาดทำเงินปีนี้กว่า 1,700 ล้าน
          นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ บริหาร บมจ.สามารถเทลคอม กล่าวว่า กลุ่มสามารถเทลคอมในไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 2,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เกือบ 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ มีกำไรสุทธิ 150 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 150% โดยต้นปี 2562 กลุ่มสามารถเทลคอมได้เซ็น สัญญาโครงการไปแล้วมูลค่ารวมกว่า 6,500 ล้านบาท เช่น โครงการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักของการไฟฟ้า ภูมิภาค ทำให้ปัจจุบันมีโครงการในมือเพิ่มขึ้น มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท
          ทั้งนี้ กลุ่มสามารถเทลคอม มีแนวโน้ม เติบโตขาขึ้น จากนโยบายรัฐในการพัฒนา ประเทศรับยุคดิจิทัล ผ่านการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยว ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานไทย รองรับการเติบโตด้านคมนาคมขนส่ง ทางอากาศ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ทุกสนามบินต้องปรับปรุง บริการเพื่อรองรับการขยายตัว จึงได้นำ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง เข้าไป ติดตั้งให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมท่าอากาศยาน
          ล่าสุด เปิดตัวระบบการตรวจบัตรโดยสาร กับท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ มูลค่าโครงการ รวม 104 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี โดยมองว่า จ.กระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก เข้ามาใช้บริการแล้ว กว่า 4 ล้านคนในปี 2561 ด้วยแนวโน้มจำนวน เที่ยวบินและปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานกระบี่จึงเร่งเตรียมความพร้อม พัฒนาสนามบินด้านต่างๆ เพื่อให้บริการที่มี ประสิทธิภาพแก่สายการบินในและต่างประเทศ
          นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถเทลคอม กล่าวเสริมว่า สามารถ คอมเทค หนึ่งในสายธุรกิจไอซีที โซลูชั่น ของกลุ่มบริษัทสามารถเทลคอม ได้เข้าไปพัฒนา และติดตั้งระบบเช็คอินผู้โดยสาร (CUTE) และระบบงานไอที หรือ Airport Information Management System (AIMS) ภายใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้บริษัทมี ความพร้อมรุกตลาดด้านการวางระบบให้ สนามบินทั่วประเทศ ตั้งเป้ารายได้จากบริการ ไอซีทีสายการบินราว 1,700 ล้านบาทในปีนี้ เป็นโอกาสขยายธุรกิจด้านแอร์พอร์ต โซลูชั่น ของกลุ่มสามารถเทลคอมด้วย
          สามารถเทลคอมไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีรายได้รวม 2,102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์